fbpx

Крвна слика со диференцијална (автоматска)

Крвна слика со диференцијална (автоматска)

цена 240

За тестот:

Определување на бројот на крвни елементи (во број и проценти), одредување на хематокрит и концентрација на хемоглобин со помош на комплетно автоматизиран хематолошки анализатор.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Подготовка пред земање примерок:

За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок ( на празен стомак ) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето крв доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.

За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето крв треба да се прави после прекин со терапијата и wash out периодот ( времето неопходно целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности ). Ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска терапија и др.

Забелешка:

 • ЕРИТРОЦИТИ
 • ХЕМОГЛОБИН
 • Хематокрит
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDWa
 • ЛЕУКОЦИТИ
 • Лимфоцити (конц.)
 • Гранулоцити (конц.)
 • Моноцити (конц.)
 • Лимфоцити (%)
 • Гранулоцити (%)
 • Моноцити (%)
 • ТРОМБОЦИТИ
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • LPCR