fbpx

Аврот на текстот: Д-р Мартин Ивановски, специјалист по медицинска биохемија во Авицена Лабораторија

Тироидните анатитела се проверуваат за да помогнат во одредување дијагноза, следење автоимуни болести како и за да се направи разлика помеѓу автоимуните болести од другите болести поврзани со тироидната функција.

Тестовите најчесто ги препорачува вашиот доктор кога резултатите од тироидните хормони укажуваат на тироидна дисфункција.

Постојат повеќе видови тестови за проверка на антителата на тироидната жлезда:

 • Антитиреопероксидазни антитела или Anti-TPO
 • Антитиреоглобулини антитела или Anti-TG
 • Тиреостимулирачки имуноглобулини или Anti-TSH, познати уште како TRAB антитела или TSI

Во овој текст ќе посветиме поголемо внимание на Тиреостимулирачки имуноглобулини (TSI), нивната лабораториската дијагностика и Базедовата болест.

Тиреостимулирачки имуноглобулини (TSI) се врзуваат за рецептори и стимулираат зголемено ниво (продукција) на тироидни хормони што доведува до хипертироидизам.

Симтоми на хипертироидизам:

 • Треперење
 • Замор
 • Потење
 • Несоница
 • Тахикардија
 • Губење на тежина во многу краток период

Тестот за детекција на тиреостимулирачки имуноглобулин TSI се препорачува во следните ситуации:

 • Диференцијална дијагноза на етиологија на тиреотоксикоза кај пациенти со нејасни клинички наоди, кај пациенти кај кои се контраиндицирани радиоизотопни скенови на тироидна жлезда (на пр. трудници или доилки), или кај пациенти кај кои скенот е недијагностички.
 • Дијагноза на клинички суспектна Базедова болест (на пр. Екстратироидна манифестација на Базедова болест вклучувајќи ендокрин егзофталмус, претибијален микседем итн) кај пациенти со нормални тестови на тироидна функција.
 • Одредување на ризик од неонатална тиреотоксикоза кај фетус од бремена жена со активна или претходно активна Базедова болест.
 • Диференцијална дијагноза на гестациска тиреотоксикоза наспроти манифестација или рекурентност на Базедова болест во прв триместер.
 • Одредување на ризик од релапс на Базедова болест после третман со антитироидни лекови.

Автоимуната тироидна болест се карактеризира со присуство на автоантитела против различни тироидни компоненти, имено тиреотропниот (претходно тиреостимулирачки хормон –TSH) рецептор (TSHR), тироидната пероксидаза (TPO) и тиреоглобулинот (Tg), како и инфламаторен целуларен инфилтрат во тироидната жлезда.

Од сите автоантитела кои може да се детектираат кај автоимуната тироидна болест, тиреотропните рецепторски автоантитела (TSHR) се најблиску поврзани со патогенезата на болеста. Сите форми на автоимуна тиреотоксикоза (Базедова болест, Хашитоксикоза, неонатална тиреотоксикоза) се предизвикани од продукцијата на TSHR стимулирачки автоантитела. Улогата на TPO и Tg автоантителата кај автоимуната тиреотоксикоза или автоимуниот хипотироидизам не се толку добро поврзани, тие може да претставуваа само епифеномен. Детектибилни концетрации на анти-TPO антитела се забележуваат кај повеќето пациенти со автоимуна тироидна болест (на пр. Хашимото тироидитис, идиопатски микседем и Базедова болест).

Автоантителата кои се врзуваат за TSHR рецепторот и вршат трансактивација, доведуват до стимулација на тироидната жлезда независно од тиреотропинската (TSH) стимулација. Овие TSHR автоантитела се познати и како долго дејствувачки тироидни стимулатори или тиреостимулирачки имуноглобулини (TSI). Одреден број на пациенти со Базедова болест имаат TSHR-блокирачки антитела, кои не вршат трансактивација на TSHR. Балансот помеѓу TSI и TSHR-блокирачките антитела, како и нивните индивидуални титри, се смете дека е детерминирачки фактор во одредување на тежината на Базедовата болест. Исто така, кај најмалку 20% од  пациентите со автоимун хипотироидизам има докази и за присуство на TSHR-блокирачки антитела или поретко TSI.

TSHR автоантителата може да се детектираат пред појавата на биохемиска или клиничка манифестација на автоимуна тиреотоксикоза. Бидејќи ниту еден од третманите за Базедова болест не се насочени кон етиолошкиот процес на болеста, туку кон аблација на тироидното ткиво или блокирање на синтезата на тироидни хормони, TSI може да перзистира долго после видливото клиничко излекување. Ова е од особено значење кај бремени жени со историја на Базездова болест кои биле третирани со аблативна терапија на тироидна жлезда. Одреден број од овие жени може да продолжат да продуцираат TSI. Бидејќи TSI се IgG антитела, тие може да ја поминат плацентата и да предизвикаат неонатална тиреотоксикоза.

Сензитивноста и специфичноста на зголемениот TSI за дијагноза на Базедова болест зависи од тоа дали пациентите имаат клинички активна, нетретирана болест или болеста е третирана со антитироидни лекови.

Веројатноста за појава на неонатална тиреотоксикоза е голема ако бремената жена има историја на Базедова болест со висок TSI во последниот триместер, без разлика дали е во статус на ремисија. Помали зголемувања на TSI се само во одредени случаи поврзани со појава на неонатална тиреотоксикоза. Ова е од особена важност за жени кои претходно биле третирани со аблативна терапија на тироидна жлезда или се на активен антитироиден третман, па поради тоа не манифестираат биохемиски или клинички докази за тиреотоксикоза.

Гестациската тиреотоксикоза, која се верува дека е предизвикана како резултат на комбинација на вкрстена реактивност на хуманиот хорионски гонадотропин (HCG) на TSHR рецепторот и транзиторни промени во протеинското врзувањето на тироидниот хормон, не е поврзана со зголемување на TSI. Зголемување на TSI во ова сценарио сугерира присуство на Гравесова болест.

Зголемено TSI после завршување на антитироидниот третман има високо предиктивна вредност за релапс на Гравесовата болест. Меѓутоа, нормален TSI нема предиктивно значење за пролонгирана ремисија.

Месец јануари е посветен на подигнување свесност за болестите на тироидната жлезда! Правете редовни проверки и консултирајте се со вашиот лекар!

Цистичната фиброза е прогресивна, наследна и често, животозагрозувачка болест која предизвикува сериозно оштетување на органите на респираторниот и дигестивниот систем. Се проценува дека повеќе од 70.000 луѓе ширум светот имаат цистична фиброза, a бројката варира на различни континтенти.

Цистичната фиброза е предизвикана од мутации на посебен ген наречен CFTR ген. Иако повеќе од 1700 различни мутации можат да предизвикаат цистична фиброза, приближно 120 се одговорни за повеќето случаи на цистична фиброза. Овие мутации влијаат на движењето на солта и водата во и надвор од клетките кои се одговорни за производство на пот, слуз и дигестивни течности. Кај луѓето со цистична фиброза, овие течности се погусти и лепливи и со тоа ги затнуваат каналите, цевчињата и другите места во организмот каде се каде се излачуваат и со тоа влијаат на функцијата на белите дробови, панкреасот, црниот дроб, цревата и дигестивниот систем.

Луѓето со цистична фиброза може да имаат повеќе симптоми кои варираат во зависност од тежината на болеста. Некои луѓе доживуваат благи до никакви симптоми до адолесценцијата или зрелата возраст. Симптомите може да вклучуваат солена пот, чести респираторни инфекции, кашлица, отежнато дишење, неухранетост и нетолеранција на физичка активност, меѓу другото. Цистичната фиброза може да предизвика континуирани белодробни респираторни инфекции што може да доведат до респираторна инсуфициенција.

Цистичната фиброза е автозомно рецесивно заболување, па затоа се потребни две копии од генетската мутација – по една од секој родител – за да се наследи болеста. Дури и ако родителите самите немаат цистична фиброза, тие би можеле да бидат носители на болеста. Да се биде носител значи дека некој има една копија од генетската мутација. Кога и двајцата родители се носители, постојат 25% шанси детето да се роди со цистична фиброза, 25% шанси детето да не е засегнато и 50% шанси самото дете да биде само носител.

Повеќето земји со висока преваленца на цистична фиброза, употребуваат скрининг тест за новородени кој ги вклучува најчестите мутации на генот CFTR. Неонаталниот скрининг е дел од јавно-здравствената програма на секоја земја чија цел е проверка на новороденчињата за генетски состојби, кратко по раѓањето. Освен тоа, цистичната фиброза може да се дијагностицира на која било возраст со тест за хлориди во пот или со генетски тест.

Постојат повеќе опции за третман кои можат да ги олеснат симптомите и да ги ограничат компликациите кај пациентите со цистипна фиброза. Се користат различни видови лекови, а меѓу најкористените третмани се антибиотиците за спречување на инфекции, антиинфламаторните лекови за намалување на отокот на дишните патишта, лековите за разредување на слузта, лековите за намалување на слузта во телото, земање на панкреатични ензими. Мажите со цистична фиброза можат да користат техники за асистирана репродукција како што е ин витро оплодување, за да го надминат проблемот со неплодноста. Исто така, постојат техники кои помагаат во одржувањето на дишните патишта и белите дробови чисти, како што се вежби за длабоко дишење или дренажа преку уреди за чистење на дишните патишта. Лицата со цистична фиброза, исто така, мора да побараат совет за исхрана, бидејќи имаат проблем со варењето на храната и апсорпцијата на потребните хранливи материи. За луѓето кои имаат поинтензивни симптоми, опциите за третман вклучуваат и хируршки интервенции на зафатените органи.

Модуларната терапија е откритие кое има за цел поправка или корекција на  дефектниот протеин кој е направен од генот CFTR. Бидејќи различните мутации предизвикуваат различни дефекти во протеинот, лековите што се развиени досега се ефикасни само кај луѓе со специфични мутации. Колку порано се дијагностицира цистична фиброза и се спроведе оваа терапија, толку подобра ќе биде прогнозата за засегнатата индивидуа.

Напредокот во медицината им овозможи на луѓето со цистична фиброза сега да живеат многу повеќе од она што било во минатото. Многу институции и истражувачки центри ширум светот работат напорно за нови достигнувања во проучувањето на оваа болест и пронаоѓањето на лекови.

Неонаталниот скрининг Oreana и неинвазивниот пренатален тест VERAgene кој се изработува во Авицена Лабораторија, може да детектира мутации кои го предизвикуваат класичниот фенотип на цистична фиброза заедно со многу други состојби.

Оваа содржина има информативен карактер и не треба да се сфаќа како медицински совет. Секогаш разговарајте со вашиот лекар за вашата состојба.

Прочитајте подетално за Oreana

Прочитајте подетално за VERAgene

Респираторните инфекции се најчестата причина заради која пациентите се јавуваат кај својот матичен лекар. Иако овие инфекции, се јавуваат во текот на целата година, есенско-зимскиот период е сезона кога настинките и посериозните респираторни заболувања се најчести.  

Живееме во време на пандемија со COVID-19, но многу други причинители на заболувања се секаде околу нас и можат да предизвикаат респираторни инфекции и кај возрасните и кај децата.

За соодветен третман на болеста, секогаш е многу важно да се знае вистинскиот причинител на заболувањето, со цел да се делува навремено и насочено со соодветна терапија. Посебно внимание треба да се даде на атипичните предивикувачи на респираторни инфекции, кои не можат да се докажат со класичните микробиолошки методи, туку со техники на имунофлуоресценција и/или молекуларни методи.

Авицена Лабораторија поседува голем асортиман на тестови за детекција и идентификација на различни видови на бактерии и вируси по пат на најразлични методи. Но, најпрво да видиме кои се првите знаци на респираторните инфекции?

КОИ СЕ СИМПТОМИ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ?

Според тоа кој дел од дишното стебло го зафаќаат, респираторните инфекции може да бидат горнореспираторни или долнореспираторни инфекции.

Вообичаените симптоми вклучуваат:

 • секрет од носот
 • затнат нос
 • кивање
 • кашлање
 • гребење, печење или болка во грлото
 • болка при голтање
 • општа слабост
 •  главоболка
 •  тешкотии при дишењето

Дополнително можат да се јават и болки во мускулите, лесно покачена или висока температура, мачнина и губење на апетитот. Овие симптоми траат неколку дена, а доколку се јават компликации, и подолго.

КАКО СЕ ПРЕНЕСУВААТ РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ?

Респираторните инфекции се пренесуваат преку близок контакт со заболено лице, преку секретот од кивање, кашлање или предметите во непосредната околина на болниот. Ова е особено истакнато во зимскиот период, кога најголем дел од денот се престојува во затворени простории.

Во многу случаи  тешко е да се препознае и идентификува точниот предизвикувач на една респираторна инфекција,  особено кога се работи за мешани инфекции. Освен тоа, симптомите на респираторните инфекции, било да се работи за вирусот на грип, SARS-CoV-2 или друг причинител се многу слични.

КОИ ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ ВРШАТ ДЕТЕКЦИЈА НА ПРИЧИНИТЕЛИ НА РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ?

Причинители на респираторни инфекции се многу микроорганизми: бактерии, вируси, габички. Дијагнозата секогаш треба да се темели на детален преглед од страна на лекар и секако, точен лабораториски резултат.

Во Авицена Лабораторија се достапни голем број високосензитивни и специфични тестови, наменети за детекција на голем број  причинители на респираторни  инфекц

1.Kласични микробиолошки анализи за детекција на бактерии и габички (брис од грло, брис од нос, микробиолошка анализа на искашлок и др.)

2. Брз тестови за детекција на Influenza A&B

3. Молекуларен PCR тест за COVID-19 ( RT-PCR тест за SARS-CoV-2)

5. PNEUMOSLIDE – тест за истовремена детекција за антитела кон 9 бактерии и вируси, причинители на респираторни инфекции, кои не се детектираат со класичните микробиолошки брисеви. Тестот се работи преку крв, а резултатои се добиваат истиот ден.

6. Молекуларен панел за респираторни инфекци

Високоспецифичен тест со кој одеднаш се детектираат 26 причинители на респираторни инфекции, со резултат во рок од 24 часа.

Овој тест е базиран на високосензитивна молекуларна Real-Time PCR метода, која е супериорна во однос на другите методи и техники, а ги отстранува сите дилеми и сомнежи со само еден тест!

•             Tестот може да се изработи веднаш, уште при појава на првите симптоми

•             Погоден и за деца и за возрасни

•             Aнтибиотската или било која друга терапија не влијаат на резултатот

7. Молекуларен панел за респираторни инфекции

Високоспецифичен тест со кој одеднаш се детектираат 40 причинители на респираторни инфекции, со резултат во рок од 48 часа.

•             Tестот може да се изработи веднаш, уште при појава на првите симптоми

•             Погоден и за деца и за возрасни

Со правилен избор на соодветен тест и консултација со лекар, точно и навремено се дознава што ја предизвикало респираторната инфекција и се дава соодветна терапија. Притоа, се спречува евентуaлен развој на компликации и не се губи драгоцено време и средства.

КАКО СЕ ЛЕКУВААТ РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ?

Ако се работи за вирусна инфекција, антибиотици не се потребни! Се земаат лекови кои помагаат да се намали температурата, болката во мускулите, капки за одзатнување на носот и слично, пропратено со одмор и правилна исхрана.

Доколку се работи за бактериска инфекција, се земаат лекови по препорака на лекар, насочени кон соодветниот причинител.

Често поставувани прашања за PreSENTIA

Како дел од нашето ново портфолио ги воведовме генетските панели PreSENTIA, за детекција на мутации кои предизвикуваат наследни видови рак на дојка, јајници и рак на матка. Тестотвите претставуваат револуционерно решение за предвидување ризик од рак, како и помагаат на оние пациенти кои веќе се дијагностицирани со болеста, да ја дознаат причината за појава на ваквата состојба.

Зошто PreSENTIA?

За разлика од останатите тестови на нашиот пазар со панелите PreSENTIA се користи генетско секвенционирање кое претставува супериорна метода за утврдување на мутации на гени

Се врши процена на клинички важните генетски мутации

Кратко време на обработка на биолошкиот материјал

Безбеден и лесен тест

Благодарејќи на тоа што се фокусира само на тестираните генетски промени, PreSENTIA е точен и прецизен.

PreSENTIA панел 2: Рак на дојка – BRCA1 и BRCA2 мутации

Новото портфолио генетски тестови, кои ќе им помогнат на пациентите да добијат најдобра можна дијагностичка услуга, за која не е потребно да ги посетуваат лабораториите во странство, туку отсега тестовите од светски размери кои се применуваат во најсовремените медицински центри во светот, се достапни и во нашата држава.

Погледнете ги најчесто поставуваните прашања за панелите

ШТО Е ТОА МУТАЦИЈА?

Мутација е промена што се случува во самата ДНК што може да влијае на здравјето на поединецот.

ШТО Е ГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ?

Генетското тестирање е тестирање со кое се идентификуваат промените во ДНК.

ШТО Е ПОДЛОЖНОСТ НА РАК И ПРЕДИСПОЗИЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ РАК?

Склоноста кон рак, или предиспозиција, е веројатноста да се појави карцином во иднина. Ова зависи од индивидуалната ДНК на поединецот. Постојат одредени наследни, генетски промени кои го зголемуваат ризикот на индивудиата да развие на рак во иднина. Тоа е затоа што овие промени се случуваат во гените кои се одговорни за одредена заштита на телото од болести, а кога се засегнати, нивната заштитна улога престанува.

ШТО СЕ ГЕРМИНАТИВНИ МУТАЦИИ?

Герминативни мутации се промени во ДНК кои се наследени од родителите на нивните деца. Овие промени се присутни од самото раѓање во сите клетки во телото. Овие мутации се различни од соматските мутации, кои се јавуваат кога ќе се случи генетска промена во ДНК поради изложеност на одредени фактори на ризик. Луѓето со герминативни мутации во одреден ген имаат поголеми шанси да развијат рак во нивниот живот. Ако ракот се развие поради ваква герминативна мутација, тој се нарекува наследен карцином.

ШТО Е НАСЛЕДЕН СКРИНИНГ?

Наследниот скрининг тест проверува дали поединецот има наследна, генетска промена во генот со висока склоност кон рак уште од раѓање. Идентификувањето на мутацијата што може да предизвика рак во иднина е корисно за луѓето со карциноми во семејството, и за луѓето за кои постои сомневање дека имаат наследна форма на рак. Овој факт може да помогне за подобар плна за справување со болеста и избегнување на факторите на ризик.

Поставете прашање за PreSENTIA

Женско репродуктивно здравје

Авицена Лабораторија ви овозможува да ги направите сите анализи на едно место!

Напредокот на науката доведе до развој на широка палета на лабораториски анализи, за секој период од животот на една жена. Лабораториските анализи и услуги се суштинска компонента, бидејќи обезбедуваат важни информации за следењето на здравјето.

Грижата за сопственото тело треба да биде приоритет за секоја жена. Затоа од особена важност се редовните прегледи со цел да се преземат чекори за да се заштити од инфекции и повреди и да се спречат проблеми — вклучително и некои долгорочни здравствени проблеми.

Грижата за здравјето и правењето здрави избори може да помогне да се заштитите себе и вашите најблиски.

ТИРОИДНИ ХОРМОНИ

Хормоните на тироидната жлезда контролираат многу важни процеси во организмот вклучувајќи ја и репродукцијата кај мажите и жените. Во Авицена Лабораторија се врши испитување на сите хормони и антитела поврзани со тироидната жлезда.

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ, ВАЖНИ ЗА РАМНОТЕЖА ВО РЕПРОДУКТИВНИОТ СИСТЕМ И ФЕРТИЛИТЕТ

 • HCG (Хуман хорионски гонадотропин) протеин кој се лачи во ткивото на плацентата и се нарекува хормон на бременоста или тест за потврда на бременост.
 • FSH (Фоликулостимулирачки хормон) учествува во контрола на менструалниот циклус и во продукција на јајце клетките во овариумите.
 • Прогестерон го регулира менструалниот циклус, а има важна улога во одржување подготовка на матката за бременост.
 • LH (Лутеинизирачки хормон) кај женскиот пол стимулира созревање на фоликул и овулација.
 • Пролактин го забрзува развојот на дојките во текот на бременоста и го спрема организмот за почеток на лактација (доењето).
 • Естрадиол главен полов хормон кај жените, вклучен во бројни процеси во женско репродуктивно здравје.
 • AMH (Anti-Müllerian Hormone) претставува параметар за одредување оваријална резерва.

ТЕСТОВИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ

Сексуално преносливите болести претставуваат група на заболувања кои доколку не се дијагностицираат и третираат навремено и правилно, може да доведат до компликации. Затоа од голема важност се редовните прегледи кај гинеколог и лабораториските тестови:

 • Микробиолошки генитални брисеви
 • Целосни гинеколошки пакети
 • Генетски тестови за причинители на сексуално преносливи инфекции
 • Bioflor – молекуларен PCR тест за дисбаланс на вагинална микрофлора (бактериска вагиноза)
 • HPV молекуларна детекција и генотипизација на 28 ниско и високоризични типови на Human Papilomavirus

АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА СО ВАС ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА БРЕМЕНОСТ!

Лабораториските анализи и услуги се суштинска компонента во текот на секоја бременост, бидејќи обезбедуваат важни информации за следењето на здравјето на идната мајка и нејзиното бебе. Во Авицена Лабораторија се достапни најголем број на рутински и специфични анализи кои се прават во текот на бременоста, а обезбедуваат корисни информации за здравјето на мајката и бебето.

 • Крвна слика
 • Анализа на урина
 • Уринокултура
 • Микробиолошки брисеви
 • Инфективен скрининг (TORCH пакер, HIV, Хепатит Б -HBV, Хепатит Ц – HCV)
 • Хемостаза ( APTT, PT- Протромбинско време, D-dimer, TT- Тромбинско време)
 • PRISCA – Неинвазивен биохемиски пренатален скрининг

*Препорачлив кај секоја трудница

*Останати анализи по индикација на лекар/гинеколог.

ГЕНЕТСКИ АНАЛИЗИ ЗА НЕПЛОДНОСТ КАЈ ЖЕНИ

Rodinia – Генетски панели за откривање на причината која предизвикува неплодност кај мажи и жени. Rodinia успешно детектира 55 гени кои можат да бидат причинители кои ја предизвикува неплодноста.

ГЕНЕТСКИ АНАЛИЗИ ЗА НАСЛЕДНИ ВИДОВИ РАК КАЈ ЖЕНИ

PreSENTIA

Генетски панели за детекција на мутации кои предизвикуваат наследни видови рак на дојка, јајници и рак на матка.

 • PreSENTIA Панел 1: РАК НА ДОЈКА, МАТКА И ЈАЈНИЦИ

Наследен генетски панел кој врши тестирање на 26 мутации на гени кои во иднина би можеле да предизвикаат рак на дојка, јајници или рак на матка.

 • PreSENTIA Панел 2: РАК НА ДОЈКА (BRCA1 & BRCA2 МУТАЦИИ)

Наследен генетски панел кој врши детекција на 2 гени – BRCA1/ BRCA2 мутациите кои можат да предизвикаат рак на дојка и јајници.

Со рана детекција PreSENTIA панелите можат да им помогнат на пациентите да донесат подобри и по информирани одлуки во врска со своето здравје.

ТУМОР МАРКЕРИ

Нивното мерење и идентификација е корисно за поставување на дијагнозата, како и за следење на прогресот/текот на болеста и успехот од терапија, заедно со други дијагностички методи.

Доколку имате дополнителни прашања во врска со тестовите, обратете се кај вашиот лекар/ гинеколог или контактирајте нé на lab@avicenalab.com.mk или преку нашиот контакт центар: 02 3179 001.

Кој од следните одговори не е тип на дијабетес?

Што е хипергликемија?

Точно или неточно: Дијабетес тип 1 е кога вашиот панкреас не произведува инсулин, па затоа мора да земате инсулин секој ден.

Кој од наведените е фактор на ризик за дијабетес тип 2?

* Прашање со повеќе одговори

Кој од наведените одговори е вообичаен знак/симптом за дијабетес тип 1 и тип 2?

* Прашање со повеќе одговори

Дијабетесот тип 1 се случува кога ќе се уништат вашите клетки кои произведуваат инсулин (бета клетки) во панкреасот. Што ги уништува?

Точно или неточно: Секој со дијабетес има симптоми или ги забележува.

Точно или неточно: Постои лек за дијабетес.

Проценете, колку луѓе во светот живеат со дијабетес?

Синдромот на полицистични јајници (PCOS) се среќава кај 1 од 10 жени ширум светот и е една од најчестите причини за нарушена плодност кај жените.

Полицистичниот оваријален синдром влијае на женскиот репродуктивен систем со тоа што предизвикува јајниците да произведуваат абнормална количина на нивоа на андрогени хормони, група на хормони одговорни за растот и репродукцијата кај жените и мажите. Aндрогените се сметаат за машки хормони бидејќи вообичаено, кај жените се произведува само мала количина на андрогени.

PCOS е именуван по акумулацијата на повеќе мали цисти во јајниците. Имено, нарушувањето на хормоналната рамнотежа предизвикува нарушување на функцијата на јајниците, односно неуспешна овулација, што резултира со формирање на цисти. Првиот познат случај на PCOS бил забележан во 1721 година, но официјалните дијагностички критериуми не биле поставени до раните 1990-ти.

Причината за PCOS се уште не е комплетно позната. Се работи за мултифакторска болест, бидејќи може да биде предизвикана од генетски, хормонални и фактори од средината, како што се наследни генетски промени, инсулинска резистенција, хронично зголемени нивоа на воспалителни реакции, стрес, лоша исхрана, токсини од околината и друго.

Најчестите симптоми на PCOS вклучуваат неправилни менструации, т.е. неконзистентни, отсутни, тешки или болни менструални циклуси, зголемена влакнетост телото, акни и главоболки. Поголемиот дел од симптомите се резултат на нарушената хормонска рамнотежа и повисоките нивоа на андрогени.

Повеќе од половина од жените со PCOS немаат никакви симптоми, освен тешкотии при зачнувањето. Всушност, неплодноста е една од главните компликации на овој синдром. Освен тоа, зголемувањето на телесната тежина поврзано со PCOS е поврзано со зголемен ризик од дијабетес тип 2, висок холестерол, нарушена толеранција на гликоза, кардиоваскуларни заболувања и хипертензија. PCOS исто така го зголемува ризикот од ендометријален карцином.

PCOS често се меша со полицистични јајници (PCO), што е многу честа состојба која се јавува кај речиси една третина од жените на репродуктивна возраст. Иако ова се поврзани состојби со заеднички симптоми, како што се неправилни менструации, акни и зголемување на телесната тежина, PCOS е метаболичко нарушување поврзано со хормонален дисбаланс. PCOS и PCO, исто така, се разликуваат во поврзаните ризици, инциденцата и третманот, при што PCOS е потешка состојба од PCO. Покрај тоа, PCO може да се дијагностицира со ултразвук, додека за дијагноза на PCOS, потребни се дополнителни тестови преку крвта за да се проверат нивоата на хормони.

Се повеќе и повеќе студии почнуваат да ги истражуваат гените поврзани со PCOS. Овие гени може да имаат директно или индиректно влијание врз плодноста на жените, бидејќи се поврзани со јајниците и се вклучени во производството на репродуктивни хормони. Денес се достапни генетски тестирања за да се идентификуваат какви било промени во гените за кои е познато дека се поврзани со PCOS, и последователно да помогне во подобрувањето на класификацијата на синдромот и неговите фенотипови, како и да се овозможи рана интервенција за намалување на ризиците поврзани со PCOS.

Иако не постои лек за PCOS, симптомите  може да се третираат. Третманот ќе зависи од различни фактори, како што се возраста на жената и нејзините точни симптоми, и главно од тоа дали жената планира бременост. Третманот на неплодност започнува со модификации на животниот стил, како што е спроведување на поздрава исхрана и започнување со физичка активност. Дури и малото губење на тежината може да помогне да се подобри способноста на телото да го регулира инсулинот и последователно да ја подобри овулацијата. Исто така, може да помогне да се зголеми ефикасноста на кој било друг лек, како што се лековите за индукција на овулацијата, за да им помогне на јајниците да ги ослободат јајце-клетките.

 За жените кои не планираат бременост во блиска иднина, оралните контрацептиви можат да ги намалат нивоата на андрогени хормони и да третираат различни симптоми, како што се нередовната менструација, прекумерниот раст на влакната и акните. Лековите за дијабетес може да се користат за лекување на високата инсулинска резистенција.

Зголемувањето на свеста за PCOS може да ја промовира потребата за навремена дијагноза и да го подобри третманот и прогнозата кај засегнатите жени.

Во Авицена Лабораторија се изработува панелот за женска неплодност – Rodinia, кој може да открие мутации кои предизвикуваат синдром на полицистични јајници заедно со многу други состојби.  Повеќе можете да прочитате на следниот линк: https://avicenalab.com.mk/rodinia-paneli-za-neplodnost-ka-mazhi-i-zheni/

Секогаш разговарајте со вашиот лекар во врска со вашата здравствена состојба.Содржината на овој напис е наменета само за информативни цели и не треба да се смета за медицински совет.

Извор: https://nipd.com/articles/blog/polycystic-ovary-syndrome-and-fertility/

Авицена Лабораторија го зголемува своето портфолио и започнува со изработка на генетски тестови за неплодност кај мажи и жени.

Новото портфолио генетски тестови, кои ќе им помогнат на пациентите да добијат најдобра можна дијагностичка услуга, за која не е потребно да ги посетуваат лабораториите во странство, туку отсега тестовите од светски размери кои се применуваат во најсовремените медицински центри во светот, се достапни и во нашата држава.

“Rodinia” – Генетски панели за откривање на причината која предизвикува неплодност кај мажи и жени. Овие два панели, панел за „женска“ и панел за „машка“ неплодност можат да им помогнат на паровите и младите лица, успешно да го детектираат генетскиот причинител кој ја предизвикува неплодноста, да ја спречат оваа состојба и да започнат навремен третман.

Rodinia претставува тест за скрининг на генетски промени (мутации) поврзани со неплодноста. Преку идентификување на генетската причина за неплодноста, можете да донесете информирани и точни одлуки, кои ќе резултираат со најдобриот план за клинички третман за вас, а тоа ќе помогне да се зголемат шансите за зачнување.

Тестот Rodinia е соодветен за парови или поединци што не можат да остварат бременост, млади лица со суспектно нарушување на сексуалниот развој и лица со семејна историја на неплодност.

За кого е наменет Rodinia?

Rodinia ПАНЕЛ ЗА ЖЕНСКА НЕПЛОДНОСТ:

Вклучува тестирање на X-хромозомите и нарушувања, како што се примарна оваријална инсуфициенција, синдром на полицистични јајници, хипогонадотропен хипогонадизам и синдром на оваријална хиперстимулација.

Цена: 30.500 денари

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

Rodinia ПАНЕЛ ЗА МАШКА НЕПЛОДНОСТ

Вклучува тестирање на X и Y-хромозомите, вклучуваќи и микроделеции на Y-хромозомот и нарушувања како што се хипогонадотропен хипогонадизам, како што е Калманов синдром.

Цена: 30.500 денари

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

Цена со попуст за изработка на двата панели (доколку двајцата партнери се тестираат заедно): 58.500 денари

Погледнете ја листата на панели и гени.

Погледнете ја брошурата Rodinia тука.

“Presentia” – Генетски панели за детекција на мутации кои предизвикуваат наследни видови рак на дојка, јајници и рак на матка. Тестотвите претставуваат револуционерно решение за предвидување ризик од рак како и помагаат на оние пациенти кои веќе се дијагностицирани со болеста, да ја дознаат причината за појава на ваквата состојба.

ШТО Е КАНЦЕР?

Канцерот претставува брз и неконтролиран развој на абнормални клетки. Канцерот претставува втора глобална причина за смрт, одговорен за смртта кај 1 од 6 лица на светско ниво. Светската здравствена организација (СЗО) препорачува дека смртноста од канцер може значително да се намали со рана детекција и со соодветно клиничко управување со случаите на канцер.

КАКО СЕ РАЗВИВА КАНЦЕРОТ?

Kанцерот се развива во случај кога гените кои имаат суштинска улога во чувањето на здравјето на нашето тело мутираат.

Спорадични: Мутации во гените што предизвикуваат акумулација на канцерот поради ризичните фактори, како што се хемиските и факторите од животната средина. Ваквите мутации не може да се наследат.

Наследни: Ваквите мутации постојат уште од раѓањето. Тие постојат во семејствата и може да се пренесат од родителите на нивните деца. Таквите мутации не преминуваат секогаш во канцер – но сепак, ги зголемуваат шансите за развој на рак во иднина. Наследените генетски мутации опфаќаат 5- 10% од сите видови канцер.

ШТО ПРЕТСТАВУВААТ „НАСЛЕДНИТЕ СИНДРОМИ НА КАНЦЕР“?

Наследните синдроми на канцер исто така се познати и како предиспозициски синдроми за канцер поради тоа што лицата со овие синдроми имаат зголемен ризик од развој на конкретни видови канцер во иднина.

Ваквите состојби се појавуваат кога гените што имаат суштинска улога во чувањето на здравјето на нашето тело мутираат, а тоа предизвикува голем број симптоми и потенцијално влијае врз квалитетот на животот. Тие се пренесуваат од една генерација на следната.

Доколку во семејната историја имате канцер и сакате да знаете колкав е вашиот ризик, PreSENTIA може да помогне. Преку идентификување на мутираните гени што би можеле да предизвикаат синдроми на наследен рак, PreSENTIA може да даде информации што би биле корисни во рамките на клиничкото справување со состојбата. Доколку ви е дијагностициран канцер и ги имате горенаведените карактеристики, можно е да имате синдром на наследен канцер. Преку негово идентификување, може да се утврди како и зошто се појавил канцерот.

Зошто PreSENTIA?

 • Се врши процена на клинички важните генетски мутации
 • Кратко време на обработка на биолошкиот материјал
 • Безбеден и лесен тест
 • Благодарејќи на тоа што се фокусира само на тестираните  генетски промени, PreSENTIA е точен и прецизен.

Панелите PreSENTIA се користат за тестирање многубројни генетски промени што се одговорни за предизвикување наследни канцери. Доколку пациентите сакаат да дознаат повеќе за нивниот ризик за развивање канцер или ако веќе пациентот бил дијагностициран канцер и сака да знае дали канцерот е наследен, PreSENTIA може да помогне.

PreSENTIA може потенцијално да ги идентификува генетските промени што би предизвикале канцер. Тоа има голем број придобивки во однос на планирањето, прогнозата и носењето подобри одлуки за третманот на болеста:

 • Насочено следење на канцерот – препорачани тестови за скрининг во клучни временски интервали со цел рана детекција на канцерот, кога третманот е далеку поделотворен
 • Спречување на канцерот со преземање профилактички мерки
 • Добивање корисни информации за членовите од семејството што би можеле да ја носат истата генетска мутација
 • Подобрена класификација на болеста со цел подобро клиничко справување со болеста
 • Медикаментозна терапија (хемопревенција), каде што е можно

PreSENTIA Панел 1: РАК НА ДОЈКА, МАТКА И ЈАЈНИЦИ

PreSENTIA панелот за рак на дојка/гинеколошки видови рак врши тестирање на многубројни мутации на гените кои во иднина би можеле да предизвикаат рак на дојка, јајници или на матка. Со рана детекција на овие мутации PreSENTIA им помага на пациентите да донесат подобри и по информирани одлуки во врска со своето здравје.

За кого е овој тест?

 • Пациенти кои имаат неколку членови на семејството болни од рак
 • Членови на семејството со ран почеток на рак
 • Членови на семејството со ретки видови на рак
 • Член на семејството со повеќе видови на рак
 • Член на семејството на кој му е дијагностицирана  мутација поврзана со рак на јајници, матка или гради
 • Лична историја на претходни малигни заболувања

Цена: 29.500 денари.

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

PreSENTIA Панел 2: РАК НА ДОЈКА (BRKA1 & BRCA2 МУТАЦИИ)

Наследен генетски панел кој врши детекција на BRCA1/BRCA2 мутациите кои можат да предизвикаат рак на дојка и јајници. Со рана детекција на овие мутации PreSENTIA им помага на пациентите да донесат подобри и поинформирани одлуки во врска со своето здравје.

За кого е овој тест?

 • Неколку членови на семејството заболени од рак на истата страна од семејството
 • Повеќекратни видови на рак кај ист член на семејството
 • Членови на семејството со ран почеток на рак
 • Членови на семејството со ретки видови на рак
 • Член на семејството на кој му е дијагностицирана герминативна мутација поврзана со подложност на рак
 • Историја на претходни малигни тумори

Цена: 24.900 денари.

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

ДАЛИ Е ПОТРЕБЕН ЗАКАЖАН ТЕРМИН?

За да се изработи тестот не е потребен закажан термин. Можете да нé посетите во рамките на работното време на нашите лаборатории.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Ако имате дополнителни прашања во врска со тестот, обратете се кај вашиот лекар или исконтактирајте нé на lab@avicenalab.com.mk или преку нашиот контакт центар: 02 3179 001.

Погледнете ја брошурата PreSENTIA на следниот линк.

Детална генетска слика за здравјето на вашето малечко!

“Oreana” – Тест кој овозможува детална генетска слика за здравјето на новороденчиња, доенчиња и мали деца. Тестот е развиен со помош на најнова генерација биоинформатичка анализа и помага да се детектираат 106 нарушувања кои можат да направат пречки во развој кај децата.

Неонаталниот скрининг Oreana може да открие состојби што може да се третираат или што може да се стават под контрола уште пред појавата на првите симптоми. Со помош на раниот третман и план за спречување на болеста, може да се избегнат симптомите, а здравствените проблеми може да се сведат на миниум или целосно да се спречат.
Oreana, исто така, може да се користи и кај новороденчиња, доенчиња и деца што покажуваат симптоми на генетска болест што тешко може да се идентификува. Во вакви случаи, Oreana може да помогне во изборот на соодветна терапија, која ќе му помогне на детето.

Неонаталниот тест за скрининг Oreana e наменет за 106 генетски нарушувања што подлежат на третман или, пак, чија состојба може да се подобри благодарејќи на раната детекција. Меѓу другите, со помош на Oreana се врши тестирање на:

Со Oreana, се врши раната детекција на состојби што може да го променат животот на детето, како и може да има голем придонес за здравјето и квалитетот на животот. Почетните симптоми на голем број од овие состојби вклучуваат недостиг на енергија, проблеми со дишењето, повраќање, тешкотии со хранењето и епизоди на метаболни кризи што налагаат итна нега. Иако третманот може да започне откако детето ќе почне да ги покажува првите симптоми, што може да се случи неколку седмици или месеци по раѓањето, растот и развојот на детето веќе се засегнати од состојбата. Раната детекција и започнувањето на третманот колку што е можно порано е најсоодветниот начин за спречување на појавата на симптоми или за сведување на минимум на влијанието на состојбата.

Со помош на Oreana може да се тестираат 142 гени и 106 автосоматски рецесивни, автосоматски доминантни и Х-поврзани хромозомски нарушувања. Нарушувањата што се тестираат со помош на Oreana се вклучени во Панелот за препорачани униформни скрининзи, што претставува список на нарушувања избрани врз основа на препораките на Американскиот колеџ за медицинска генетика (АКМГ) за скрининг кај новороденчиња, со чија рана детекција може да се спречат или да се намалат сериозните последици на одредени состојби, како што се застој во развојот, когнитивни нарушувања, невролошки и физички тешкотии.

Тестот Oreana е корисен за:

• Асимптоматски доенчиња

за рана идентификација на состојби што првично не предизвикуваат никакви симптоми, при што бебињата не покажуваат никакви знаци на болест. Меѓутоа, откако ќе се појават симптомите, штетата што може да ја предизвикаат може да биде непоправлива и да доведат до брзо влошување на здравјето на детето, па токму затоа раната детекција е многу корисна.

• Симптоматски доенчиња

што покажуваат знаци и симптоми на болест што тешко може јасно да се идентификува токму поради сложеноста или променливоста на симптомите. Во вакви случаи, тестот Oreana може точно да ја идентификува генетската мутација (промената во ДНК) што е одговорна за болеста и може да помогне детето да го добие оптималниот здравствен третман.

ЕДНОСТАВЕН ПРИМЕРОК

Тестирањето е брзо и безбедно за дечињата. За изработка на Oreana, во Авицена Лабораторија се користат специјализирани меки стапчиња со кои се зема биолошки материјал од внатрешноста на образот на детето, со кружни движења. Постапката е безболна и трае само неколку секунди.

БРЗИ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите се добиваат брзо, па така, ако е потребно, вашето бебе може да започне со соодветен третман во најкраток можен рок.

СУПЕРИОРНА ТЕХНОЛОГИЈА

Супериорна технологија развиена од врвни експерти што дава точни резултати.

ПРЕЦИЗНА ДЕТЕКЦИЈА

Врши тестирање на генетски мутации што  предизвикуваат болести пропратени со сериозни здравствени проблеми.

ДЕТЕКТИРА 106 НАРУШУВАЊА

Ги надополнува рутинските програми за скрининг кај новороденчиња со кои се тестираат помал број нарушувања.

КОГА Е ИДЕАЛНОТО ВРЕМЕ ДА СЕ НАПРАВИ ТЕСТОТ?

Вашето дете може да се тестира по раѓањето, сè до раното детство. Идеално, колку порано се изврши тестирањето, толку порано ќе се знае дали детето е засегнато од дадена состојба и ќе може да започне со третман, а со тоа ќе се спречат симптомите или, пак, влијанието на болеста ќе се сведе на минимум.

КОИ СОСТОЈБИ МОЖЕ ДА СЕ ТЕСТИРААТ СО Oreana?

Со помош на Oreana може да се тестираат 106 генетски состојби, со чија рана детекција може да се спречат или да се намалат сериозните последици на одредени состојби, како што се застој во развојот, когнитивни нарушувања, невролошки и физички тешкотии. Тестираните состојби може да се јават како резултат на наследна состојба од родителите што не се свесни за нивниот статус на носители, со или без претходна семејна историја на такво нарушување.

КОЛКУ ЧИНИ ТЕСТОТ Oreana?

Цена: 27.900 денари.

Кое е времето на издавање резултати за Oreana?

Издавање резултати: 2- 3 СЕДМИЦИ

ДАЛИ Е ПОТРЕБЕН ЗАКАЖАН ТЕРМИН?

За да се изработи тестот не е потребен закажан термин. Можете да нé посетите во рамките на работното време на нашите лаборатории.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Ако имате дополнителни прашања во врска со тестот, обратете се кај вашиот лекар или исконтактирајте нé на lab@avicenalab.com.mk или преку нашиот контакт центар: 02 3179 001.

Листа на нарушувања кои се тестираат со Oreana.

Погледнете ја брошура Oreana тука.