BABYTEST Plus/Advanced (ВИДЕО)

BABYTEST Plus/Advanced е најкомплетниот неинвазивен пренатален тест на пазарот за детекција на најчестите хромозомски нарушувања кај плодот, со анализа на ДНК на плодот преку крвта на мајката.