Домашна посета

Нашите мобилни екипи се подготвени да дојдат во Вашиот дом, ординација или болница, со цел да земат материјал за анализа.

Ве молиме доколку имате потреба од ваков тип услуга, направете го тоа со најава еден ден однапред, на нашиот телeфон 02/3179-001.

Цената на услугата домашна посета на територија на град Скопје е 600,00 денари, за градот Тетово 400,00 ден.