Издавање на резултати

Резултатите се издаваат најдоцна во рок од 24 часа, зависно од времето потребно за изработка на анализата. Резултатите од најголемиот број анализи се готови истиот ден, после 14 часот. 

Итните анализи и пациенти секогаш имаат предност и се изработуваат во најкус можен рок.

Со цел да излеземе во пресрет на барањата на нашите пациенти, Ве информираме дека резултатите од изработените анализи во Авицена Лабораторија може да се превземат директно од нашата веб страница, во делот ПРЕЗЕМИ РЕЗУЛТАТИ

Доколку од објективни причини се случат причини  во електронската и телефонската комуникација, Ве молиме контактирајте ги вработените во Авицена Лабораторија на: тел. 02/3179-001, 3179-010, на e-mail: lab@avicenalab.com,mk или подигнете го истиот во оригинал, во редовното работно време на лабораторијата, секој работен ден од 07.00-19.30 часот и сабота од 08.00-15.00 часот.