15% попуст на PSA (скрининг тест за простата) во текот на цел месец ноември

Во месец ноември посветен на машкото здравје, во целиот свет се спроведува „Movember“ – движење кое има цел зголемување на свесноста кај машката популација за нивното здравје и превенција на одредени заболувања.

Во Авицена Лабораторија се изработуваат високо сензитивни лабораториски тестови, кои во комплет со клиничкиот преглед, овозможуваат ран скрининг на карциномот на простата, како и други туморски маркери, кои им служат на лекарите за проценка на состојбата кај одредени групи на пациенти.

Авицена Лабораторија е институција која се стреми кон унапредување на здравјето и оваа година го поддржува овој настан.

Во текот на ЦЕЛ МЕСЕЦ НОЕМВРИ секој PSA ТЕСТ (скрининг тест за простата) е со 15% ПОПУСТ.