Респираторни панели за истовремена детекција на 21 и 40 респираторни патогени со Multiplex Real-Time PCR

Со задоволство Ве информираме дека во Авицена Лабораторија се воведени нови панели, за комплетна детекција на респираторни причинители

 

Значење на тестовите:

Респираторните инфекции се едни од најчестите инфекции во секојдневната пракса. Во многу случаи е тешко да се препознае и идентификува точниот предизвикувач на една респираторна инфекција, а особено кога се работи за мешани инфекции.

Со помош на овие респираторени панели, се препознаваат точно определени генетски секвенци од долунаведените причинители, и тоа од еден примерок. Притоа, се работи за високосензитивна молекуларна Real-Time PCR метода, која е супериорна во однос на другите методи и техники.

Тестовите може да се изработат веднаш, во акутната фаза на заболувањето, а антибиотската или било која друга терапија не влијаат на резултатот.

РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ИСТОВРЕМЕНА ДЕТЕКЦИЈА НА 21 РЕСПИРАТОРЕН ПАТОГЕН СО МУЛТИПЛЕКС REAL-TIME PCR

 • - Influenza A virus
 • - Influenza B virus
 • - Influenza A(H1N1) swl virus
 • - Human rhinovirus
 • - Human coronavirus NL63
 • - Human coronavirus 229E
 • - Human coronavirus OC43
 • - Human coronavirus HKU1
 • - Human parainfluenza 1
 • - Human parainfluenza 2
 • - Human parainfluenza 3
 • - Human parainfluenza 4
 • - Human metapneumoviruses A
 • - Human metapneumoviruses B
 • - Human bocavirus
 • - Mycoplasma pneumoniae
 • - Human respiratory syncytial viruses A
 • - Human respiratory syncytial viruses B
 • - Human adenovirus
 • - Enterovirus
 • - Human parechovirus

 

Потребен примерок: брис од грло/нос, искашлок, бронхоалвеоларен лават

Метод: Мултиплекс Real-Time PCR

Промотивна цена на тестот: 3.500,00 ден.

 

ЦЕЛОСЕН РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ИСТОВРЕМЕНА ДЕТЕКЦИЈА НА 40 РЕСПИРАТОРНИ ПАТОГЕНИ СО МУЛТИПЛЕКС REAL-TIME PCR

 

 • - Streptococcus beta haemolyticus tip B
 • - Streptococcus beta haemolyticus tip C
 • - Streptococcus tip D
 • - Streptococcus beta haemolyticus tip F
 • - Streptococcus beta haemolyticus tip G
 • - Streptococcus pneumoniae
 • - Influenza A virus 
 • - Influenza B virus 
 • - Respiratory syncytial virus A 
 • - Respiratory syncytial virus B 
 • - Flu A-H1 
 • - Flu A-H1pdm09 
 • - Flu A-H3
 • - Adenovirus (AdV)
 • - Enterovirus (HEV) 
 • - Mycoplasma pneumoniae
 • - Staphylococcus aureus
 • - Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)
 • - Haemophillus influenzae
 • - Haemophilus parainfluenzae
 • - Moraxella catarrhalis 
 • - Klebsiella pneumoniae
 • - Escherichia coli
 • - Pseudomonas aeruginosa
 • - Parainfluenza virus 1 
 • - Parainfluenza virus 2 
 • - Parainfluenza virus 3 
 • - Parainfluenza virus 4 
 • - Metapneumovirus 
 • - Bocavirus 
 • - Coronavirus NL63 
 • - Rhinovirus 
 • - Coronavirus 229E 
 • - Coronavirus OC43 
 • - Candida albicans
 • - Candida species
 • - Aspergilus species

Потребен примерок: брис од грло/нос, искашлок, бронхоалвеоларен лават

Метод: Мултиплекс Real-Time PCR

Промотивна цена на тестот: 3.900,00 ден.