Респираторен панел за истовремена детекција на 21 респираторен патоген со Multiplex Real-Time PCR

Со задоволство Ве информираме дека во Авицена Лабораторија се изработува следната анализа:

 

РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ИСТОВРЕМЕНА ДЕТЕКЦИЈА НА 21 РЕСПИРАТОРЕН ПАТОГЕН СО МУЛТИПЛЕКС REAL-TIME PCR

 

Значење на тестот:

Респираторните инфекции се едни од најчестите инфекции во секојдневната пракса. Во многу случаи е тешко да се препознае и идентификува точниот предизвикувач на една респираторна инфекција, а особено кога се работи за мешани инфекции.

Со помош на овој респираторен панел, се препознаваат точно определени генетски секвенци од долунаведените причинители, и тоа од еден примерок. Притоа, се работи за високосензитивна молекуларна Real-Time PCR метода, која е супериорна во однос на другите методи и техники.

Тестот може да се изработи веднаш, во акутната фаза на заболувањето а антибиотската или било која друга терапија не влијаат на резултатот.

Панелот ги вклучува следните причинители на респираторни инфекции:

 • - Influenza A virus
 • - Influenza B virus
 • - Influenza A(H1N1) swl virus
 • - Human rhinovirus
 • - Human coronavirus NL63
 • - Human coronavirus 229E
 • - Human coronavirus OC43
 • - Human coronavirus HKU1
 • - Human parainfluenza 1
 • - Human parainfluenza 2
 • - Human parainfluenza 3
 • - Human parainfluenza 4
 • - Human metapneumoviruses A
 • - Human metapneumoviruses B
 • - Human bocavirus
 • - Mycoplasma pneumoniae
 • - Human respiratory syncytial viruses A
 • - Human respiratory syncytial viruses B
 • - Human adenovirus
 • - Enterovirus
 • - Human parechovirus

 

Потребен примерок: брис од грло/нос, искашлок, бронхоалвеоларен лават

Метод: Мултиплекс Real-Time PCR

Промотивна цена на тестот: 3.900,00 ден.