Тест за COVID-19 и во лабораторијата во Тетово

Од 26.08.2020 година, закажете термин за тест за COVID-19 во Тетово, на следните телефонски броеви:

071/278-529 или 078/218-731

Сите информации во врска со тестовите за COVID-19 можете да ги прочитате на следниот линк:

Комплетно лабораториско решение за COVID-19