Комплетно мени на тестови за детекција на причинители на осипни трески и болести кои се превенираат со вакцини

Почитувани, Ве информираме дека Авицена Лабораторија располага со комплетно мени на тестови за детекција на најчестите причинители на осипни трески и болести кои се превенираат со вакцини. Сите анализи се работат со хемилуминисцентен метод (CLIA) кој има висока сензитивност и специфичност и гарантира точни и прецизни резултати:

 

Morbilli Virus

          Morbilli Virus IgM                     750,00 денари

          Morbilli Virus IgG                      750,00 денари

          Morbilli Virus IgM+IgG           1300,00 денари

Rubella

          Rubella IgM                                750,00 денари

          Rubella IgG                                 750,00 денари

          Rubella IgM+IgG                      1300,00 денари

 Parotitis

          Parotitis IgM                              750,00 денари

          Parotitis IgG                               750,00 денари

          Parotitis IgM+IgG                    1300,00 денари

Varicella Zoster Virus

          Varicella Zoster Virus IgG         900,00 денари

          Varicella Zoster Virus IgM        900,00 денари

Parvovirus

          Parvovirus IgM                        1000,00 денари

 

За какви било дополнителни информации или прашања, слободно контактирајте нѐ на нашите телефони 02/3179-001, 02/2477-345 и 044/355-550