Muaji i shëndetit mashkullor

15% zbritje për PSA (test skrining të prostatës) gjatë të gjithë muajit nëntor

RISI! Panel me 33 patogjenë respiratorë

Metodë shumë e ndjeshme Мultiplex Real-Time PCR, me çmim promovues prej 3900,00 denarë

MKC EN ISO 15189:2013

Mbikëqyrje profesionale e rregullt vjetore për mirëmbajtjen e akreditimit

E RE! Test gjenetik për trombozë

Detektim të njëkohshëm të 6 polimorfizmave të gjeneve për FACTOR V, FACTOR II dhe MTHFR

Testime gjenetike dhe mjekësi e personalizuar

Njoftim për çmime të zvogëluara të analizave

Risi në Laboratorin Avicena

Analizues i ri hematologjik nga gjenerata më e re për analizë të gjakut 5-diferenciale

E RE! BABYТEST Plus/Advanced

Testi më i kompletuar prenatal joinvasiv 

Statusi specifik i lipoproteinave (Apo A-1 + Apo B + Lp [a])

Paketë analizash të reja specifike laboratorike për vlerësim të rrezikut për lindjen e sëmundjeve kardiovaskulare

Analizë e re! HE-4 + CA - 125 (ROMA INDEX)

Për diagnostikim, monitorim dhe vlerësim të rrezikut ndaj malinjitetit ovarial

E RE! Test për aviditet për Toxoplasma IgG

E RE! Test gjenetik për intolerancë të laktozës

HPV - Human Papillomavirus

Pyetjet më të shpeshta

Gjithnjë e më shumë po zbulohet intolerancë ndaj ushqimit

Laboratori Avicena (VIDEO E RE)

PËRSOSMËRINË E KEMI NË GJAK

Lajmërim për pacientë

Lajmërim për doktorë

Analiza ( Çmimore)

Shihni listën komplete të analizave me çmimet përkatëse

Më shumë

Lokacioni

LOKACIONI 1
Lagj. Taftalixhe Më shumë
LOKACIONI 2
Lagj. Aerodrom Më shumë
LOKACIONI 3
Tetovë Më shumë

Si të përgatiteni?

Lexoni informacione më të detajuara se si të përgatiteni para përpunimit të analizave të caktuara laboratorike.

Vizitë shtëpiake

Stafet tona mobile janë të gatshme të vijnë në shtëpinë Tuaj, ordinanca dhe spitale, me qëllim të marrin material për analiza. Ju lutemi nëse keni nevojë për ndonjë lloj të tillë shërbimi, e kryeni atë me vetëm një njoftim një ditë më parë, në telefonat tanë 02/3179-001 ose 075/211-406.

Akreditime dhe certifikime

Me kënaqësi Ju informojmë që Laboratori Avicena fitoi Certifikatë për akreditim në përputhje me standardin MKS MKS EN ISO 17025:2006,të lëshuar nga Instituti për Akreditim në R. e Maqedonisë.

FAKTE PËR AVICENA

  • të punësuar
  • pacientë të kënaqur
  • vite përvojë
  • laboratorë

NGJARJE I RISI