Lajmërim për ndryshimin e çmimit të paket analizave laboratorike

Ju informojmë se nga data 01.05.2019laboratorin Avicena në Tetovë, çmimi promocional (175 denarë) i analizave laboratorike të paketës primare do të ndryshoj dhe nuk do të vlej më. Në vazhdim vijojnë çmimet e reja të paketave primare:

 

PAKETA PRIMARE

STATUSI HEMATOLOGJIK

          Pasqyra e gjakut me pasqyër gjaku diferencilae

          Sedimentacioni

          Hemoglobin

          Hematokrit

STATUSI URINAR me sediment

STATUSI GLUCID

          Glukoza në serum (glikemi)

LIPIDEN STATUS

          Holesterol

          Trigliceride

PRODUKTET E DEGRADACIONIT

          Urea në serum

          Kreatinina në serum

ÇMIMI 320,00 DENARË

 

PAKETA PRIMARE (E ZGJERUAR))

STATUSI HEMATOLOGJIK

          Pasqyra e gjakut me pasqyrë gjaku diferencilae

          Sedimentacioni

          Hemoglobin

          Hematokrit

STATUSI URINAR me sediment

STATUSI GLUCID

          Glukoza në serum (glikemi)

LIPIDEN STATUS

          Holesterol

          Trigliceride

PRODUKTET E DEGRADACIONIT

          Urea në serum

          Kreatinina në serum

STATUSI ENZIMATIK

          AST - (Aspartate transaminaza)

          ALT - (Alanine tranaminaza)

STATUSI ELEKTROLIT - NË SERUM

         Hekuri në serum (Fe)

ÇIMIMI I RI 520,00 DENARË

 

Për çfardo lloj informacioni shtesë ose pyetje,lirisht mund të na kontaktoni në numrin e telefonit

044/355-550 ose vizitojeni faqen tonë në internet www.avicenalab.com.mk

 

Me respekt,

laboratoria Avicena ne Tetove.