Meny komplete e testeve për detektim të shkaktarëve të etheve me ekzantemë dhe sëmundje që parandalohen me vaksina

Të nderuar, ju informojmë që Laboratori Avicena disponon me meny komplete të testeve për detektim të shkaktarëve më të shpeshtë të etheve me ekzantemë dhe sëmundje që parandalohen me vaksina. Të gjitha analizat punohen me metodë kimiolumineshente (CLIA) që ka ndjeshmëri dhe specifikë të lartë dhe garanton rezultate të sakta dhe precize:

 

Morbilli Virus

          Morbilli Virus IgM                      750,00 denarë

          Morbilli Virus IgG                      750,00 denarë

          Morbilli Virus IgM+IgG            1300,00 denarë

Rubella

          Rubella IgM                               750,00 denarë

          Rubella IgG                               750,00 denarë

          Rubella IgM+IgG                     1300,00 denarë

 Parotitis

          Parotitis IgM                              750,00 denarë

          Parotitis IgG                              750,00 denarë

          Parotitis IgM+IgG                    1300,00 denarë

Varicella Zoster Virus

          Varicella Zoster Virus IgG         900,00 denarë

          Varicella Zoster Virus IgM         900,00 denarë

Parvovirus

          Parvovirus IgM                        1000,00 denarë

 

Për çfarëdo lloj informacionesh ose pyetje plotësuese, na kontaktoni në numrat tanë të telefonit 02/3179-001, 02/2477-345 dhe 044/355-550