Testim sindromatik i infeksioneve gastrointestinale

 

 

 

Ju informojmë që në Laboratorin Avicena është e disponueshme meny komplete e testeve për diagnozë të shkaktarëve të sëmundjeve gastrointestinale.
Sëmundjet e traktit gastrointestinal janë shumë të shpeshta tek popullata e përgjithshme dhe manifestohen në forma nga më të ndryshmet, në varësi të shkaktarit të gjendjes.
Qasja sindromatike e testimit, tek pacient me simptoma gastrointestinale, do të mundësojë diagnostikim të shpejtë, të saktë dhe në kohë të gjendjes, dhe trajtim të përshtatshëm për pacientin.

 

DIAGNOZA ETIOLOGJIKE E SHKAKTARIT ËSHTË KYÇE PËR TRAJTIM TË PËRSHTATSHËM TË PERSONIT TË SËMURË.

 

                TESTIM NGA NJË MOSTËR, PËR LLOJE TË NDRYSHME SHKAKËTARËSH

           DIAGNOZA E SHPEJTË ETIOLOGJIKE MUNDËSON TRAJTIM TË PËRSHTATSHËM DHE TERAPI TË DREJTUAR

           MASA PARANDALUESE PËR KONTROLL TË INFEKSIONIT

           KURSIM TË KOHËS DHE MJETEVE MONETARE

 

 

Shkaktari

Metoda

Çmimi

 

PAKETË TË PLOTË GASTROINTESTINALE PËR DETEKTIM TË 17 SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE GASTROINTESTINALE

(6 VIRUSE, 9 BAKTERIE DHE 2 FUNGJE)

 

Multipleks

      Real-Time PCR Му

2.800,00 den.

 

PANEL PËR SHKAKTARË GASTROINTESTINALË VIRUSESH:  NOROVIRUS G I, NOROVIRUS G II, ROTAVIRUS, ADENOVIRUS, ASTROVIRUS, SAPOVIRUS

 

Multipleks

Real-Time PCR

2.200,00  den.

FEÇE PËR ROTA VIRUS

Imunokromatografi

500,00  den.

FEÇE PËR ROTA + ADENO VIRUS

Imunokromatografi

800,00  den.

FEÇE PËR NOROVIRUS

Imunokromatografi

500,00  den.

FEÇE PËR NOROVIRUS + ROTAVIRUS +ADENOVIRUS

Imunokromatografi

1.000,00  den.

KOPROKULTURË

Kulturë

800,00  den.

BRIS REKTAL

Kulturë

800,00  den.

FEÇE/BRIS REKTAL PËR CANDIDA

Kulturë

400,00  den.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE – TOKSINË А DHE B, NË FEÇE

Imunokromatografi

800,00  den.

GIARDIA LAMBLIA DHE CRYPTOSPORIDIUM NË FEÇE

Imunokromatografi

800,00  den.

CAMPYLOBACTER NË FEÇE

Imunokromatografi

500,00  den.

 

BRIS CELOFANI

Mikroskopi

  500,00  den.

FEÇE PËR PARAZITË DHE PROTOZOA

     Mikroskopi

1.000,00  den.

Helicobacter pylori IgA (serum)

CLIA

750,00  den.

Helicobacter pylori IgG (serum)

CLIA

750,00  den.

Antigjen i Helicobacter pylori në feçe

Imunokromatografi

750,00  den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.