fbpx

MOSTRA

МETODA

ÇMIMI (MKD)

320
520
MAC
120
ACC
240
ACC
360
1090
550
Ferene
180
EАCLIA
840
LNF
840
490
190
DCLIA
1890
Dipstick / MIC
190
ICH
480
960
1200
BCP
120
LNF
490
Biuret
120
Pyrogallol red
490
PHO
360
Jendrassik-Grof mod
130
Jendrassik-Grof mod
130
Jendrassik-Grof mod
180
Jendrassik-Grof mod
420
350
CHOD-PAP
180
AHDL (ASD CHOD-AAP)
180
ALDL (D CHOD-AAP)
240
360
GPO-PAP
150
LNF
600
LNF
600
LNF
600
LNF
1400
Hexokinase
120
EАCLIA
1000
EАCLIA
1000
TINIA
800
PHO
550
PHO
3050
1140
Rej kin.
120
IFCC GCNA
180
IFCC P5P
120
IFCC P5P
120
CNPG 3
250
CNPG 3
250
Wacker-Gay kin.
180
IFCC
200
TMP
150
PHO
420
Urease GLDH
150
Urease GLDH
150
Jaffe-mod
150
Jaffe-mod
150
Jaffe-mod
360
Uricase
120
Uricase
120
360
620
JSE
150
JSE
150
OCPC
150
JSE
240
Molybdat PMAPS
150
MTB
150
JSE
150
PHO
750
PHO
540
PHO
150
PHO
150
PHO
180
EАCLIA
1100
EАCLIA
1100
EАCLIA
1100
EАCLIA
960
EАCLIA
1450
EАCLIA
960
EАCLIA
840
EАCLIA
960
EАCLIA
960
EАCLIA
960
EАCLIA
960
EАCLIA
1150
EАCLIA
960
DCLIA
3900
3950
DCLIA
4500
37900
31900
HMK
600
HMK
360
HMK
720
HMK
480
PETIA
900
DCLIA
700
EАCLIA
700
EАCLIA
700
DCLIA
700
EАCLIA
700
EАCLIA
700
EАCLIA
1100
EАCLIA
1100
1850
EАCLIA
900
DCLIA
900
DCLIA
1100
DCLIA
1000
EIA
2200
3250
EIA
1100
EАCLIA
1600
EАCLIA
900
EАCLIA
900
PSA
200
1990
DCLIA
900
ЕIA
2400
EАCLIA
1100
EАCLIA
1100
EАCLIA
1150
EАCLIA
960
EАCLIA
550
1500
I Turb
480
I Turb.
480
I Turb.
480
LNF
480
LNF
480
LNF
550
LNF
1020
LNF
700
LNF
840
PETIA
350
PETIA
350
PETIA
350
LIA
4500
EIA
1800
EACLIA
1200
EАCLIA
900
DCLIA
1700
EАCLIA
900
2800
IMB
2600
IMB
2600
IMB
2600
4950
EАCLIA
850
PCR
2000
4200
4200
4200
7900
10500
Multiplex Real-time PCR
3000
Real time PCR
3100
PCR
2000
Real time PCR
3200
Real time PCR
3600
Multiplex Real time PCR
2800
Multiplex Real time PCR
2200
PCR
2900
4200
PCR
5000
Real-time PCR
1800
RT-PCR
4500
PCR
4500
PCR
4800
PCR
6850
real-time PCR
1950
Genetic dna sequencing
27900
Genetic DNA sequencing
30500
Genetic DNA sequencing
30500
Genetic DNA sequencing
29500
Genetic DNA sequencing
24900
PCR
850
EАCLIA
1100
EАCLIA
1100
PHO
480
ICG
400
ICG
400
ICG
400
ICG
400
ICG
400
ICG
400
ICG
400
ICG
400
CLIA
900
EАCLIA
900
EIA
840
EIA
840
EАCLIA
840
EАCLIA
840
EIA
900
DCLIA
750
DCLIA
900
DCLIA
840
EACLIA
900
EАCLIA
900
CLIA
1100
EАCLIA
900
EАCLIA
900
CLIA
1100
EАCLIA
840
CLIA
840
CLIA
750
CLIA
900
CLIA
1600
CLIA
1200
CLIA
900
CLIA
900
CLIA
1560
CLIA
1100
CLIA
1100
CLIA
900
CLIA
900
CLIA
1600
CLIA
1350
CLIA
1450
CLIA
840
CLIA
1500
CLIA
900
CLIA
1020
CAPT
840
ICG
360
ICG
960
ICG
300
IFA
2850
EАCLIA
3800
450
CUL-b
290
CUL-b
290
ICG
1100
CUL-b
400
CUL-b
350
cul-b+cul-m
720
CUL-b + CUL-m
450
MIC + CUL-b + CUL-m
850
MIC + CUL-b + CUL-m
1200
CUL-m
450
CUL-m
450
MIC + CUL-b + CUL-m
850
CUL-b
500
CUL-b
750
DIF
850
DIF
1350
CUL-b + DIF
1800
CUL-b + CUL-m
800
CUL-b + CUL-m
1100
CUL-b + CUL-m
950
CUL-b + CUL-m
1440
CUL-b + CUL-m
750
CUL-m
750
MIC + CUL-b + CUL-m
1100
MIC + CUL-b + CUL-m
1100
MIC + CUL-b + CUL-m
1100
MIC + CUL-b + CUL-m
1100
MIC+CUL-b+CULm
1080
CUL-b + CUL-m
800
CUL-b + CUL-m
800
CUL-b+CULm
600
MIC + CUL-b + CUL-m
1050
MIC + CUL-b + CUL-m
1050
CUL-b
DIF
700
DIF
850
CUL-b
950
CUL-b
950
CUL-b + DIF
1680
MIC + CUL-b + CULm + DIF
2700
MIC + CUL-b + CUL-m + DIF
2280
MIC+CUL-b+CULm+DIF
3100
MIC + CUL-b + DIF
2050
MIC+CUL-b+CULm+DIF
3600
MIC+CUL-b+CULm+DIF
2280
CUL-b+DIF
2040
MIC+CUL-b+CULm+DIF
2690
CUL-b + CUL-m
750
CUL-b
420
ICG
650
CUL-m
420
DIF
1200
MIC + CUL-b + CUL-m
1100
CUL-b
1100
CUL-b
950
CUL-b
960
CUL-m
500
ICG
960
ICG
900
MIC
1200
ICG
960
ICG
650
MIC
600
ICG
600
ICG
960
ICG
600
ICG
1450
ICG
650
Hemokulturë aerobe + anaerobe (ID+AB)
1800
MIC + CUL-b + CUL-m
900
CUL-b
420
CUL-b + CUL-m
600
CUL-b + CUL-m
600
CUL + CUL-m
600
840
1250
1000
600
Real-time PCR
2000
Real-time PCR
2400
Multiplex Real-time PCR
3000
CLIA
1200
Real-time PCR
4500
700
Real-time PCR
3000
800
1200
1000
700
Gjithësej 0,00 den.

Legjenda e analizës:

 • ID identifikimi
 • AB antibiogram
 • AM antimikogram
 • NUM numërimi
 • CUL-b kulturë - bakteriologjike
 • CUL-m kultivim - mikologjik
 • MIC mikroskopik
 • ICG imunokromatografi
 • ELISA analiza imunosorbente enzimë
 • DCLIA kimilumineshencë direkte
 • EACLIA kimilumineshencë e përforcuar me enzimë
 • IFA imunofluoreshencë indirekte
 • DIF imunofluoreshencë direkte
 • AGL aglutinim
 • IMB imunoblot
 • CLIA kimilumineshencë indirekte
 • IC imunocapture
 • PHO fotometria
 • LNF nefelometria me laser
 • JSE elektrodë jon-selektive
 • HMK koagulometria kronometrike
 • CMK koagulometria kroometrike
 • PETIA analizë imunologjike turbidimetrike e zgjeruar me grimca
 • PCR reaksioni zinxhir i polimerazës
 • NGS sekuenca e gjeneratës së ardhshme
 • PCR - Reaksioni zinxhir i polimerazës
 • *analiza e paakredituar
 • **analiza që dërgohet në një laborator referues të akredituar