fbpx

Лактозна интолеранција (Тест за генотипизација на полиморфизми асоцирани со перзистенција на лактаза)

Лактозна интолеранција (Тест за генотипизација на полиморфизми асоцирани со перзистенција на лактаза)

цена 2000