BabyТest Plus/Advanced

Најкомплетен неинвазивен пренатален тест за детекција на хромозомски нарушувања со анализа на ДНК на плодот преку крвта на мајката.

Што претставува тестот BABYTEST Plus/Advanced?

BABYTEST Plus/Advanced тестот е неинвази­вен пренатален тест за детекција на најчестите хромозомски нарушувања кај плодот. Овој тест врши анализа на ДНК од плодот, која се наоѓа во крвта на мајката.

Нашата ДНК ги носи сите генетски информации кои се потребни за добро здравје и правилен раз­вој. Таа постои во форма на 23 пара на хромозоми во нашите клетки. За време на бременоста, може да се појават хромозомски абнормалности и да влијаат на развојот и здравјето на бебето.

За време на бременоста, мали количини на ДНК од бебето преминуваат во крвотокот на мајката. Новата технологија овозможува изолирање на оваа ДНК и нејзино целосно геномско секвенционирање, кое дава информации за евентуалните хромозомски абнормалности.

 Безбеден и прецизен тест, без никаков ризик за мајката и плодот!

Конвенционалното пренатално тестирање за фетални хромозомски абнормалности вклучува тес­тирање примерок од хорионски ресички или ам­ниоцентеза. Овие процедури се високоинвазивни и носат зголемен ризик за мајката и за детето.

Авицена Лабораторија Bи овозможува неинва­зивно пренатално тестирање кое нуди брза и прецизна детекција на најчестите хромозомски абнормалности. BABYTEST Plus/Advanced тестот се изведува преку единечен примерок на крв од мајката и нуди комбинација од најновата технологија на масивно паралелно секвенционирање, во комбинација со детален медицински извештај.

Кои хромозомски нарушувања се детектираат со BABYTEST Plus/Advanced?

►        Трисомија 21, поврзана со Даунов синдром.

►        Трисомија 18, поврзана со Едвардсов синдром

►        Трисомија 13, поврзана со Патау синдром

►        Трисомии за хромозомите 16 и 22, најчесто поврзани со спонтани абортуси, како и други поретки типови на анеуплоидии, како оние на хромозомите 9 и 15

►      Анеуплоидии на половите хромозоми

·         Тарнеров синдром (присуство на само еден X хромозом)

·         Клинефелтеров синдром (XXY)

·         Троен Х синдром

·         Полисомија X

BABYTEST Plus/Advanced е најкомплетниот неивезивен тест на пазарот кој ги анализира сите 24 хромозоми од човечкиот кариотип. Единствен тест кој дава резултати за трисомии на хромозоми 16 и 22, најчесто поврзани со спонтани абортуси

Што значат резултатите од BABYEST Plus/Advanced?

Низок ризик

Многу мала веројатност за фетални хромозомски нарушувања во било кој од анализираните хромозоми.

Висок ризик

Висока веројатност за фетални хромозомски нарушувања во индицираните хромозоми

Зошто BABYTEST Plus/Advanced?

ПРЕЦИЗЕН – Го детектира присуството на хромозомски анеуплоидии со висока сигурност од над 99%

БЕЗБЕДЕН – Без никаков ризик за мајката или бебето, затоа што е потребен само еден примерок крв од мајката.

ДОВЕРЛИВ – Институт со над 20 годишно искуство, пионери во техниките на генетско секвенционирање.

КОМПЛЕТЕН – BabyTest ги анализира сите 24 хромозоми, а Advanced верзијата дополнително идентификува 10 микроделеции поврзани со познати генетски синдроми

BABYTEST Plus

Анализа на 24 хромозоми

·         Одредување на пол на фетусот

·         Трисомии на 21, 13, 18, 16, 22, 9, 15 и анеуплоидии на полови хромозоми

BABYTEST Advanced

Анализа на 24 хромозоми

·         Одредување на пол на фетусот

·         Дополнително одредување на 10 микроделеции

BABYTEST Advanced, проширената верзија на BABYTEST, дополнително идентификува 10 микроделеции*поврзани со познати генетски синдроми.

·         Angelman Syndrome.

·         Prader-Willi Syndrome.

·         1p36 deletion.

·         Cri-du-chat Syndrome.

·         Wolf-Hirschhorn.

·        Jacobsen Syndrome.

·         Langer-Giedion Syndrome.

·         DiGeorge II Syndrome.

·         Phelan-McDermid Syndrome.

·         16p11.2-p12.2 deletion.

►    Целосно безбеден, без ризик за мајката и плодот.

►    Највисока прецизност на резултатите.

►    Се тестира од 10-20 недела од бременоста.

►    Потребен примерок – венска крв од мајката.

►    Можност за тестирање на близначка бременост, бременост со техники на асистиранa репродукција и донација на јајце клетки.

►    Резултати за 6-7 работни дена.

►    Анализа на сите 24 хромозоми

Кога да направам BABYTEST?

Се тестира од 10-20 недела од бременоста

Како да направам BABYTEST?

Се зема примерок (венска крв) во Авицена Лабораторија

Резултатот со комплетен медицински извештај, се добива за 6-7 работни дена

Цена на BABYTEST:

BABYTEST Plus: 33.200,00 ден.

BABYTEST Advanced: 36.900,00 ден.

Tестот може да се плати на 3, 6, 9 и 12 рати без камата.

За сите дополнителни информации, контактирајте ја Авицена Лабораторија или консултирајте се со Вашиот гинеколог.

Локација 1 - Скопје

Бул. 8-ми Септември бр. 2, лок. 1, 1000 Скопје
+389 2 3179 001
lab@avicenalab.com.mk
Понеделник-Петок: 07:00-19:30 | Сабота: 07:00-14:00 (до 19:00 само за COVID-19)

Локација 2 - Скопје

Бул. Јане Сандански бр. 48, 1000 Скопје
+389 2 2477 345
lab2@avicenalab.com.mk
Понеделник - Петок: 07:00 - 14:00 | Сабота: 08:00 - 14:00

Локација 3 - тетово

Бул. Благоја Тоска бр.222, 1200 Тетово
+389 44 355 550; +389 44 355 551
labtetovo@avicenalab.com.mk
Понеделник - Петок: 07:00-14:00 | Сабота: 07:30 - 14:00