Авицена Лабораторија (НОВО ВИДЕО)

Авицена Лабораторија, со поголема и проширена микробиолошка лабораторија и дополнителна опрема за молекуларна дијагностика.