BABYTEST Plus/Advanced со можност за плаќање 3, 6, 9 и 12 рати без камата

Ве информираме дека од 10.01.2019 година BABYTEST Plus/Advanced тестот може да се плати на 3, 6, 9 и 12 рати без камата.

Станува збор за најкомплетен неинвазивен пренатален тест на пазарот за детекција на хромозомски нарушувања со анализа на ДНК на плодот преку крвта на мајката.

Цена:

BABYTEST Plus (анализа на фетална ДНК од крв на мајка) - 33.200,00 денари

BABYTEST Advanced (анализа на фетална ДНК од крв на мајка со дополнително одредување на 10 микроделеции) - 36.900,00 денари

Повеќе за тестот прочитајте на следниот линк