Често поставувани прашања

ДАЛИ ТРЕБА ДА СЕ ЗАКАЖЕ ДОАЃАЊЕТО ВО ВАШАТА ЛАБОРАТОРИЈА? 

 

Не, закажување не е потребно. Пациентите се примаат во текот на целото работно време на лабораториите.

Исклучок се анализите:

 

1. oGTT (орален тест за толеранција на глукоза) или тест на оптеретување на глукоза за пациенти со упат од лекар, кои анализата ја прават на товар на ФЗОМ. Закажувањето се прави на 📞02 3179 001 или на приемен пулт во лабораторија.

 

2. Молекуларените Real time RT-PCR тестови за детекција на вирусот SARS-CоV-2 од брис и имунолошките тестови за квантитативно одредување на: 

 

      - IgM+IgA антитела кон SARS-CоV-2 преку крв

      - IgG антитела кон SARS-CоV-2 преку крв

 

Закажување на термини и земање примероци за тест за COVID-19, се врши на посочените телефонски броеви, секој работен ден и сабота, во лабораториjaта во нас. Тафталиџе (07.00 - 19.00 часот) и во Тетово (08.00 - 14.00 часот).

   

       📞 071/278-529 📞 078/218-731 📞 071/269-623 📞 072/319-850 

 

3. Сите лабораториски анализи кај пациенти со COVID-19. Овие пациенти можат да ги направат сите неопходни анализи во текот на лекувањето, директно во лабораторијата, во комплетно одвоен дел предвиден само за COVID-19, со претходно закажување на:

 

       📞 071/278-529 📞 078/218-731 📞 071/269-623 📞 072/319-850  

 

По потреба, лабораторијата обезбедува неопходен лабораториски потрошен материјал (стерилни садови за микробиолошки анализи, брисеви со соодветни медиуми за транспорт на примерокот и сл.)

 

 

ДАЛИ РАБОТИТЕ СО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА?

 

ПЗУ Авицена Лабораторија има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ, за изработка на лабораториски анализи од лабораториски упат - образец ЛУ-1, издаден од избран лекар од примарната здравствена заштита. Пациентот го остварува правото да ги изработи овие анализи на товар на фондот, исклучиво со валиден упат од матичен лекар.

 

Само лабораторијата на локација бул. 8 Септември бр.2 (Комплекс Македонија, зад Веро 2 Тафталиџе) има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ.

 

КАКО ТРЕБА ДА СЕ ПОДГОТВАМ ПРЕД ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ТЕСТОТ? ДАЛИ МОЖЕ ДА ЈАДАМ ПРЕД ТЕСТИРАЊЕТО? 

 

Режимот на подготвување кај секој пациент е различен во зависност од видот на анализата која треба да ја направи. Прочитајте повеќе во делот за “Како да се подготвите“.

 

ДАЛИ ВРШИТЕ ДОМАШНА ПОСЕТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ВО МОЖНОСТ ДА ДОЈДАТ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА?

 

Да! Авицена Лабораторија е овде да Ви излезе во пресрет, во удобноста на Вашиот дом. За да закажете Домашна посета, јавете се на тел:02/3179 001 барем еден ден однапред!

Домашна посета можат да закажат и пациенти позитивни на COVID-19, кои во текот на лекувањето имаат потреба да ги направат неопходните лабораториски анализи.


ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАРАЗАМ СО ХЕПАТИТИС И AIDS ВИРУСОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЗЕМАЊЕТО НА КРВ ЗА АНАЛИЗА?

 

Апсолутно не! Процесот на земање на крв и друг вид материјал е таков, што секогаш се користат стерилни игли и прибор спакувани поединечно и се за еднократна употреба, кои подоцна соодветно се складираат во посебен медицински отпад.


Кога правите тестирање на крвта, ништо не влегува во Вашиот организам. Крвта се зема во специјални епрувети во кои има вакум, така да кога стерилната игла ќе влезе во крвниот сад, крвта директно од вената ја пополнува епруветата.

 

ЗОШТО БАРАТЕ МНОГУ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТОТ?

 

Мораме да бидеме сигурни дека го идентификуваме секој од пациентите по име, датум на раѓање, адреса и др. Вредностите на лабораториските анализи имаат различни референтни вредности во зависност од полот и возраста, затоа е неопходно е да се знаат. Пр. лабораторискиот резултат на некоја анализа кој е нормален за 60 годишен човек, може да излезе надвор од рамките на нормалните вредности за 5 годишно дете. Доколку лекарот бара да се направат одредени анализи, ние мораме да имаме информации за Вашиот последен оброк како и за последниот термин на земање на лекови.

 

КОЛКУ ДОЛГО СЕ ЧЕКААТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

 

Во зависност од видот на анализите кој што докторот ги одредил, потребно е различно време за добивање на резултатите. Поголемиот дел од резултатите се издаваат уште истиот ден (после 14.00 часот) или во рок од 24 часа, додека некои анализи бараат подолг период. 

Микробиолошките анализи бараат подолго време за издавање на конечен резултат. (потребното време да се идентификува одреден микроорганизам доколку постои во примерокот и одредување на негова чувствителност кон антибиотици е 2-3 дена).

 

ДАЛИ И КАКО ЌЕ МИ ГИ СООПШТИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ?


Уникатна можност за директно преземање на резултатите со најава на веб страната:

ЗА ПАЦИЕНТИ

ЗА ДОКТОРИ

На Ваше барање резултатите можат да Ви бидат испратени и по e-mail.

Оригиналниот примерок од резултатот се подигнува исклучиво лично на приемен пулт во лабораторија. Доколку не сте во можност лично да го подигнете резултатот во оригинал, потребно е да се пополни формулар за овластување на трето лице, кое може да ги подигне Вашите резултати. Формуларот може да го добиете на приемен пулт. 

Доколку од објективни причини се случат проблеми во електронската и телефонската комуникација, посебно при преземањето резултати, Ве молиме контактирајте ги вработените во Авицена Лабораторија на: тел. 02/3179-001, на e-mail: lab@avicenalab.com.mk или подигнете го резултатот во оригинална форма (кој претставува официјален документ), во редовното работно време на лабораторијата.

 

ШТО ЗНАЧАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД МОИТЕ АНАЛИЗИ?

 

Вие можете да бидете тестирани поради различни причини, кои се во врска со проблемите кој ги имате соопштено на Вашиот доктор – да ја проверите општата состојба на организмот, да ја проверите состојбата која веќе е дијагностицирана или да се провери како реагирате на веќе препишаната терапија. Ова се само некои од причините заради кои лекарот бара лабораториско тестирање. Резултатите од истите треба да бидат протолкувани од Вашиот матичен лекар заедно со сите испитувања и клиничката слика.ШТО СÈ МОЖЕ ДА СЕ ПОБАРА ОД МЕНЕ ДА НАПРАВАМ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА?

 

Лабораториските тестови најчесто се прават од примерок на крв и урина. Потребно е да се земе мала количина на крв и треба да се собере неопходната количина на урина. За поголемиот дел лабораториски испитувања на крвта, неопходно е подготовка која подразбира земање на крв ( на празен стомак ) наутро, 12 часа од последниот оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во пократок период пред вадењето на крвта доведува до пораст на концентрацијата на гликоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.

 

ДАЛИ ТРЕБА ДА МУ КАЖАМ НА НЕКОЈ ОД ВАШИТЕ ВРАБОТЕНИ ДЕКА НИКОГАШ ПРЕТХОДНО НЕ СУМ ПРАВЕЛ ТЕСТИРАЊЕ НА КРВТА ИЛИ ДЕКА СУМ НЕРВОЗЕН ВО ВРСКА СО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ОВОЈ ТЕСТ?

 

Ве молиме, да. Ќе направиме се за да Ви биде комфорно и ќе Ви кажеме се што треба да очекувате од самото испитување. Денес процедурите на вадење на крв се многу едноставни, безболни и брзи.

 

АКО ПРЕТХОДНО ИМАМ ВАДЕНО КРВ И ТОА БИЛО ОТЕЖНАТО, ДАЛИ ТРЕБА ДА НАПОМЕНАМ?

 

Ве молиме, да. Нашиот персонал е високо професионален, но не го занемаруваме фактот дека Вие најдобро си го познавте Вашиот организам. Ве молиме да ни потенцирате доколку сте имале било какви проблеми во минатото. Ќе направиме се за да бидете сигурни дека се ќе биде изведено на најдобриот можен начин.


КОЛКУ КРВ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВАДИ? ДАЛИ ЌЕ БИДАМ УМОРЕН ПОСЛЕ ВАДЕЊЕТО НА КРВТА?

 

Количината на крв која треба да се земе, зависи од бројот и видот на анализите кој ги бара Вашиот лекар. Современата лабораториска опрема ни овозможува да повеќето анализи ги направиме од минимална количина на крв. Токму поради тоа, Вие ќе се чувствувате добро и после вадењето на крвта ќе можете да продолжите со нормалните дневни активности.

 

 

 ДАЛИ ГИ ЧУВАТЕ ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ВО СЛУЧАЈ ЗА ПОТРЕБА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ?

 

Согласно епидемиолошката состојба и преземените мерки за работа во услови на пандемија со COVID-19, материјалот (примероци) за лабораториска анализа од пациентите (серум, плазма и сл.) во Авицена лабораторија се задржува најмногу 24 часа. После изминатиот период, материјалот задолжително се депонира во медицински  отпад.

 

 

НА КОЈ НАЧИН ВОДИТЕ ГРИЖА ЗА МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД?Нашата лабораторија ги почитува сите правила за отстранување на медицинскиот отпаден материјал. Овие правила обезбедуваат сигурност во работата и заштита на животната средина. Контаминираниот лабораториски отпад се пакува и транспортира по посебни процедури на одредено место.

 

КАДЕ СТЕ ЛОЦИРАНИ?

 

o   ЛОКАЦИЈА 1 (нас. Тафталиџе), бул. 8 Септември бр. 2, Лок. 1, 1000 Скопје, тел 02/3179-001

o   ЛОКАЦИЈА 2 (нас. Аеродром), бул. Јане Сандански бр.48, 1000 Скопје, тел. 02/2477-345

 

o   ЛОКАЦИЈА 3 (Тетово), ул. Благоја Тоска бр.222, 1200 Тетово, тел. 044 355 550, 044 355 551

 

КОЕ Е ВАШЕТО РАБОТНО ВРЕМЕ?

 

Во продолжение следи регуларното работно време на Авицена Лабораторија:

ЛОКАЦИЈА 1 (нас.Тафталиџе)

 

Пон - Пет: 07:00 - 19:30 часот

Саб: 08:00 - 19:30 часот


ЛОКАЦИЈА 2 (нас.Аеродром)

 

Пон - Пет: 07:00 – 19.00 часот

Саб: 08:00 - 14:00 часот

 

 

ЛОКАЦИЈА 3 (Тетово)

Пон - Пет: 07.00 - 19.00 часот

Саб: 08.00 - 14.00 часот