ONCO® GENE PROFILE - Tест за анализа на 80 гени поврзани со развој на карциноми

 

Ве информираме дека единствено во Авицена Лабораторија,  достапен е генетски тест за анализа на мутации на 80 гени одеднаш, поврзани со наследни карциноми:

 

ONCO®GENE PROFILE - тест кој врши анализа на мутации на 80 гени, поврзани со наследни карциноми од хетерогено потекло.

 

Малигните заболувања се втора причина за смртност во целиот свет. Генетските тестирања за  склоност за развој на одредено малигно заболување можат да бидат од огромно значење, особено кога се работи за пациенти со фамилијарна историја на одредени малигни заболувања.

Овој тип тестови преставуваат револуционерно откритие бидејќи не само што се добиваат податоци за самиот карцином, туку и се овозможува прилагодување на третманот за секој пациент посебно.

 

Значење на тестот:

Со детекција на мутации на гени поврзани со различни типови малигни заболувања, може да се влијае на голем број на активности и мерки поврзани превенција и соодветен третман на одредени состојби и заболувања, дури и да се спаси животот на пациентот.

  • - Адаптација на временски период за правење скрининг тестови (пр. мамографија, колоноскопија и сл)
  • - Стратегии за намалување на ризик (на пр. профилактичка мастектомија, колектомија и сл.)
  • - Хемопревенција
  • - Соодтветен третман-можност за прилагодување на терапијата, зависно од резултатот и детектираната мутација
  • - Избор на соодветна радиотерапија
  • - Фармакогеномика (персонализирана медицина-одредување на тоа каков би бил одговорот на лицето кон одреден третман со лекови)

 

 

 

ТИП НА КАРЦИНОМ

 

ОПИС НА ГЕНИ КОИ СЕ АНАЛИЗИРААТ

 

Наследен карцином на дојка и овариум

Панел од 13 гени: BRCA1, BRCA2, RAD51C, CDH1, TP53, PTEN, STK11, PALB2, RAD51D, BRIP1, XRCC2, ERCC4, ATM

Наследен неполипозен карцином на колон

Панел од 4 гени:MLH1, MSH2, MSH2, MSH6, PMS1

Наследна колоректална аденоматозна полипоза

Панел од 2 гени:APC, MUTYH

Јувенилен полипозен синдром

Панел од 3 гени:SMAD14, BMPR1A, PTEN

PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS)

Панел од 1 ген: PTEN

Peutz-Jeghers  Syndrome

Панел од 1 ген: STK11

Наследен дифузен гастричен карцином

Панел од 1 ген: CDH1

Li-Fraumeni Syndrome

Панел од 1 ген: TP53

Melanoma

Панел од 1 ген: p16(CDKN2A)

Карцином на простата

Панел од 1 ген: HOXB13

Карцином на желудник

Панел од 9 гени: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, TP53, CHEK2, BRCA1, BRCA2, APC

Ataxia Telengiectasia

Панел од 1 ген: ATM

Ендокрини тумори  ( MEN2/CMT, MEN1, Von Hippel Lindau)

Панел од 3 гени: RET, MEN1, VHL

Pheochromocytome / Paraganglioma

Панел од 8 гени: SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, KIF1B MAX

Карцином на панкреас (Sd Peutz Jeghers, pancreatitis)

Панел од 4 гени:STK11, PRSS1, BRCA2, PALB2

Карцином на бубрег ( Clear cell, papillary, Birt-Hogg-Dube syndrome)

Панел од 5 гени: VHL, MET, FLCN, SDHB, SDHD

Конгенитална дискератоза

Панел од 3 гени: DKC1, TERT, NOP10

Конгенитална неутропенија

Панел од 4 гени: ELA2, GFI1, WAS, HAX1

 

Fanconi-eвa анемија

Панел од 16 гени: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (BRIP1), FANCL, FANCM, FANCN, FANCO, FANCP, FANCQ

Синдроми во педијатриска онкологија (Wilms Tumor, Bloom syndrome, Sotos Syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Nijmegel Breakaje Syndrome, Xeroderma Pigmentosum)

 

 

Панел од 14 гени:WT1, BLM, NSD1, GPC3, NBS1, XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPG, XPF, XPH, XPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доколку имате потреба за анализа на ген кој не се наоѓа во овој панел, Ве молиме контактирајте не за дополнителни можности на тестирање. 

За какви било дополнителни информации или прашања, слободно контактирајте нѐ на нашите телефони

02/3079-700 

 

Со почит,

Тимот на ПЗУ Авицена Лабораторија