Основен лабораториски пакет со намалена цена

Почитувани,

Ве информираме дека од ден 01.06.2018 год., цената на основниот пакет лабораториски анализи, БЕЗ УПАТ ОД МАТИЧЕН ЛЕКАР е намалена и изнесува:

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ   320,00 денари

ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС

          Крвна слика со диференцијална крвна слика

          Седиментација на еритроцити

          Хемоглобин

          Хематокрит

УРИНАРЕН СТАТУС со седимент

ГЛУЦИДЕН СТАТУС

          Глукоза во серум (Гликемија)

ЛИПИДЕН СТАТУС

          Вкупен холестерол

          Триглицериди

ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

          Уреа во серум

          Креатинин во серум

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ (проширен)  520,00 денари 

ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС

          Крвна слика со диференцијална крвна слика

          Седиментација на еритроцити

          Хемоглобин

          Хематокрит

УРИНАРЕН СТАТУС СО СЕДИМЕНТ

ГЛУЦИДЕН СТАТУС

          Глукоза во серум (Гликемија)

ЛИПИДЕН СТАТУС

          Вкупен холестерол

          Триглицериди

ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

          Уреа во серум

          Креатинин во серум

ЕНЗИМСКИ СТАТУС

          AST - Аспартат аминотрансфераза

          ALT - Аланин аминотрансфераза

ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - во серум

          Серумско железо (Fe) 

 

За какви било дополнителни информации или прашања, слободно контактирајте нѐ на нашите телефони 02/3079-700 или посетете ја www.avicenalab.com.mk.

Со почит,

Тимот на ПЗУ Авицена Лабораторија