МОЛЕКУЛАРНИ РЕСПИРАТОРНИ ПАНЕЛИ

МОЛЕКУЛАРНИ РЕСПИРАТОРНИ ПАНЕЛИ ЗА ТОЧНА, БРЗА И ПРЕЦИЗНА ДЕТЕКЦИЈА НА НАЈГОЛЕМ БРОЈ ПРИЧИНИТЕЛИ ОДЕДНАШ!

Респираторните инфекции се најчестите инфекции кај луѓето. Постојат голем број на причинители, кои може да предизвикаат различни форми на заболувања, од полесни горнореспираторни инфекции, до тешки пневмонии. Во многу случаи е тешко да се препознае и идентификува точниот предизвикувач на една респираторна инфекција, а особено кога се работи за мешани инфекции.

За соодветен третман на болеста, секогаш е многу важно да се знае вистинскиот причинител на заболувањето, со цел да се делува навремено и насочено кон соодветниот причинител.

Покрај стандардните микробиолошки тестови, во Авицена Лабораторија се работат и најсоверемени молекуларни респираторни панели, со кои се препознаваат точно определени генетски секвенци од долунаведените причинители, и тоа од еден примерок. Притоа, се работи за високосензитивна молекуларна Real-Time PCR метода, која е супериорна во однос на другите методи и техники.

Отстранете ги сите сомнежи со само еден тест!

  • - Tестот може да се изработи веднаш, уште при појава на првите симптоми
  • - Kомплетна детекција и идентификација на сите познати причинители, за најсоодветна терапија
  • - Aнтибиотската или било која друга терапија не влијаат на резултатот
  • - Moжност за најсоодветно лекување
  • - Се скратува времетраењето на болеста
  • - Без ризик од резистенција кон дадените лекови
  • - Се спречува развој на компликации
  • - Штеди време и средства

На располагање се два панела за истовремена детекција на 21 и 40 респираторни патогени со Real-Time PCR метода:

РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ 21

 

·  Influenza A virus

·  Influenza B virus

·  Influenza A(H1N1) swl virus

·  Human rhinovirus

·  Human coronavirus NL63

·  Human coronavirus 229E

·  Human coronavirus OC43

·  Human coronavirus HKU1

·  Human parainfluenza 1

·  Human parainfluenza 2

·  Human parainfluenza 3

·  Human parainfluenza 4

·  Human metapneumoviruses A

·  Human metapneumoviruses B

·  Human bocavirus

·  Mycoplasma pneumoniae

·  Human respiratory syncytial viruses A

·  Human respiratory syncytial viruses B

·  Human adenovirus

·  Enterovirus

·  Human parechovirus


ПРИМЕРОК: брис од грло/нос, искашлок/бронхоалвеоларен лават

ЦЕНА: 3500,00 денари


 РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ 40

·  Streptococcus beta haemolyticus tip B

·  Streptococcus beta haemolyticus tip C

·  Streptococcus tip D

·  Streptococcus beta haemolyticus tip F

·  Streptococcus beta haemolyticus tip G

·  Streptococcus pneumoniae

·  Influenza A virus 

·  Influenza B virus 

·  Respiratory syncytial virus A 

·  Respiratory syncytial virus B 

·  Flu A-H1 

·  Flu A-H1pdm09 

·  Flu A-H3

·  Adenovirus (AdV)

·  Enterovirus (HEV) 

·  Mycoplasma pneumoniae

·  Staphylococcus aureus

·  Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)

·  Haemophillus influenzae

·  Haemophilus parainfluenzae

·  Moraxella catarrhalis 

·  Klebsiella pneumoniae

·  Escherichia coli

·  Pseudomonas aeruginosa

·  Parainfluenza virus 1 

·  Parainfluenza virus 2 

·  Parainfluenza virus 3 

·  Parainfluenza virus 4 

·  Metapneumovirus 

·  Bocavirus 

·  Coronavirus NL63 

·  Rhinovirus 

·  Coronavirus 229E 

·  Coronavirus OC43 

·  Candida albicans

·  Candida species

·  Aspergilus species

 

ПРИМЕРОК: 2 бриса од нос и 1 брис од грло.

ЦЕНА: 3900,00 денари