Молекуларен тест за детекција на сексуално преносливи инфекции

Ве информираме дека во Авицена Лабораторија се работат високосензитивни тестови за молекуларна детекција на причинители на сексуално-преносливи инфекции.

 

ПАНЕЛ ЗА СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ CO RT-PCR МЕТОД за детекција и идентификација на 6 најчести причинители:

         Chlamydia trachomatis

          Neisseria gonorrhoeae

          Mycoplasma genitalium

          Mycoplasma hominis

          Ureaplasma urealyticum

          Treponema pallidum

 

Примерок: вагинален брис, уретрален брис. ректален брис;

Цена на тестот: 4200,00 денари;

Резултат: за само 1 час;

 

Консултирајте се со Вашиот лекар во врска со изборот на тестови за молекуларна детекција на сексуално-преносливи инфекции.

 

На следниот линк можете да прочитате повеќе за секој од најчестите причинители на сексуално преносливи инфекции.