Стручен состанок - соработка помеѓу ПЗУ Авицена Лабораторија и ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС

Почитувани,

 

Ве информираме дека на ден 28.09.2017 година, ПЗУ Авицена Лабораторија во соработка со ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС од Кавадарци одржаа стручен состанок во хотел „Фени“ - Кавадарци.

 

Главен акцент на состанокот беше даден на новите и специфични анализи кои тековно се работат во Авицена Лабораторија и достапноста на истите за докторите и пациентите од градот Кавадарци и околината, преку соработката со ПЗУ ЕМИ МЕДИКУС.

Предавањата се одржаа по следниот редослед:

 

›       Авицена Лабораторија - квалитетот како врвен приоритет и имплементација на стандарди во лабораториската пракса  

 

д-р Даниела Наунова Спироска

 

 

         ›        Хепатални функции на анализи поврзани со метаболизам на липиди и тестови за интолеранција на храна

 

 

д-р Бранко Јагликовски, спец.по мед.биохемија

 

 

›        Современи микробиолошки анализи како услов за соодветна антимикробна терапија 

 

д-р Константин Ицев, спец. по микробиологија и паразитологија

 

   

    

Состанокот е акредитиран и категоризиран според правилникот на Лекарска Комора на РМ и МЛД како стручен состанок.

 

Овој настан на кој присуствуваа околу 70 лекари, беше одлична можност за меѓусебно запознавање и размена на заеднички искуства.