Тестови за COVID-19 во Тетово

Закажете тест за COVID-19 во лабораторијата во Тетово на следните телефонски броеви:

 

                                 ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ TEСТ ЗА COVID-19 

 

📞 071/278-529 

📞 078/218-731 

📞 071/269-623 

📞 072/319-850 

 

СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 08.00 - 14.00 ЧАСОТ И САБОТА ОД 08.00 - 13.00 ЧАСОТ 

 

Со цел да овозможиме максимална безбедност за сите наши пациенти, лабораторијата во 📍Тетово има посебен простор и влез за прием на пациенти за тест за COVID-19 кој е физички одвоен од веќе постоечка чекална.

При посетата на лабораторија за тест за COVID-19, задолжително треба да се пополни „Прашалник за пациенти за тест за COVID-19" со сите барани податоци. Прашалникот можете да го преземете со клик на линковите во продолжение:

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на македонски јазик)

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на англиски јазик)

За повеќе информации во врска со тестовите за COVID-19, посетете го следниот линк.