Осипни трески и болести кои се превенираат со вакцини

 

Авицена Лабораторија располага со комплетно мени на тестови за детекција на најчестите причинители на осипни трески и болести кои се превенираат со вакцини. Сите анализи се работат со хемилуминисцентен метод (CLIA) кој има висока сензитивност и специфичност и гарантира точни и прецизни резултати.

Малите сипаници или морбили се инфективна вирусна болест која најчесто се јавува кај деца, со симптоми кои се јавуваат 10-12 дена по контакт со заболено лице и траат 7-10 дена.

Првите знаци и симптоми се зголемена телесна температура од 38 до 40 °C, кашлица, главоболка, малаксаност, вознемиреност и жед, по што следи катарален стадиум со зголемена носна секреција, солзење и црвени очи. Првиот осип се јавува во пределот на главата, а потоа се шири по целото тело. Компликациите се јавуваат во 30% од случаите и тоа во вид на бронхит, пневмонија, постинфективен енцефалит и субакутен склерозирачки паненцефалит.

Највисок титар на IgG антитела има 2 недели по појавата на исипот или 4 недели по вакцинацијата. Тие се намалуваат во текот на следните 6 месеци, а потоа титарот останува стабилен.

Титарот на IgM антителата е највисок 2 дена пред и неколку дена по појавата на исипот, брзо се намалува во период од 30-60 дена. Примерок за тестирање на IgM антитела треба да се земе во првите 3 недели.

Кај субакутниот склерозирачки паненцефалит IgM антителата не се детектираат, а во ликворот титарот на IgG е повисок отколку во серум.

Со овие лабораториски тестови, може да се докаже заболувањето во акутна фаза, односно да се провери дали организмот има доволно заштитни антитела по прележана инфекција или примена вакцина, како насока за тоа дали е потребна вакцинација.

 

Резултатите од овие лабораториски анализи се издаваат истиот ден.

 

Morbilli Virus

          Morbilli Virus IgM                     750,00 денари

          Morbilli Virus IgG                      750,00 денари

          Morbilli Virus IgM+IgG           1300,00 денари

Rubella

          Rubella IgM                                750,00 денари

          Rubella IgG                                 750,00 денари

          Rubella IgM+IgG                      1300,00 денари

 Parotitis

          Parotitis IgM                              750,00 денари

          Parotitis IgG                               750,00 денари

          Parotitis IgM+IgG                    1300,00 денари

Varicella Zoster Virus

          Varicella Zoster Virus IgG         900,00 денари

          Varicella Zoster Virus IgM        900,00 денари

Parvovirus

          Parvovirus IgM                        1000,00 денари

 

За какви било дополнителни информации или прашања, слободно контактирајте нѐ на нашите телефони 02/3179-001, 02/2477-345 и 044/355-550