Закажете тестирање

Тестовите за COVID-19 се работат само во следните лаборатории:

- Населба Тафталиџе во Скопје (локација 1), секој работен ден и сабота од 07.00 до 19.00 часот

- Тетово (локација 3), од понеделник до петок од 08.00-14.00 часот, во сабота од 08.00-13.00 часот. 

 

                                 ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ TEСТ ЗА COVID-19 

 

📞 071/278-529 

📞 078/218-731 

📞 071/269-623 

📞 072/319-850 

  

Одредување на IgG антитела кон SARS-CоV-2 се прави на сите 3 локации, без претходно закажување!


При посетата на лабораторија за тест за COVID-19, задолжително треба да се пополни „Прашалник за пациенти за тест за COVID-19" со сите барани податоци. Прашалникот можете да го преземете со клик на линковите во продолжение:

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на македонски јазик)

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на англиски јазик)

Лицата со COVID-19 можат да ги направат сите неопходни лабораториски анализи во текот на лекувањето, во делот за COVID-19, со претходно закажување на посочените телефонските броеви.