Контакт

ЛОКАЦИЈА 1

 Бул. 8-ми Септември бр. 2, лок. 1, 1000 Скопје

 02 3179 001

Телефони за закажување тест за COVID-19:

 071/278-529; 078/218-731; 071/269-623; 072/319-850

 lab@avicenalab.com.mk

 Понеделник-Петок: 07:00-19:30

 Сабота: 07:00-14:00  (за тест за COVID-19 до 19:00 часот)

ЛОКАЦИЈА 2

 Бул. Јане Сандански бр. 48,  1000 Скопје

 02 2477 345

 lab2@avicenalab.com.mk

 Понеделник - Петок: 07:00 - 14:00

 Сабота: 08:00 - 14:00

>

ЛОКАЦИЈА 3

 ул. Благоја Тоска бр.222,  1200 Тетово

 044 355 550, 044 355 551

 Телефони за закажување тест за COVID-19:

  071/278-529; 078/218-731; 071/269-623; 072/319-850

 labtetovo@avicenalab.com.mk

 Понеделник - Петок: 07:00-14:00

 Сабота: 08:00 - 14:00