Преземање резултати

Преземете ги Вашите резултати на следниот начин: 

 

1. Во полето "E-MAIL" внесете го Вашиот валиден e-mail.

2. Во полето "ПРИЕМЕН БРОЈ" внесете го приемниот број кој се наоѓа во издадената потврда за наплатени услуги.

3. Кликнете "НАЈАВИ СЕ"

4. По успешната најава, пациентот може да го преземе резулататот. Истиот ќе биде достапен за преземање 10 ДЕНА! Резултатот може да се зачува или да се испечати.