Laboratori Avicena (VIDEO E RE)

Laboratori Avicena, me laborator mikrobiologjik më të madh dhe më të zgjeruar dhe pajisje plotësuese për diagnostikim molekular.