Këndi për fëmijë

Në kuadër të Laboratorit Avicena, ekziston pjesë e veçantë - Kënd fëminor i destinuar për fëmijët dhe prindërit e tyre.

Përbëhet nga pjesa për pranim, dhoma e pritjes dhe hapësira e destinuar për marrje të gjakut dhe material tjetër vetëm për fëmijë. Me këtë mundësohet që fëmijët të mos kenë asnjë kontakt me pacientët e rritur në laboratorin tonë.

Hapësira për marrje të materialit dhe Këndi fëminor janë të pajisura në mënyrë përkatëse dhe të përshtatura për nevojat dhe interesat e fëmijëve nga moshat më të ndryshme, me çka qendrimi në laborator është i mbushur me argëtim, lojë dhe të qeshura.

Laboratori Avicena edhe më tej do të vazhdojë të kujdeset me vëmendje të veçantë për më të dashurit. Shpresojmë se në këtë mënyrë fëmijët Tuaj do të fitojnë pamje të re për vizitën në laboratorin tonë.


Siemens и Disney

Historia edukative për fëmijët, në të cilën Mickey Mouse dhe miqtë e tij të gjetur se pse Giant Willie vazhdimisht teshtin !!!