Laboratori Avicena me pjesëmarrje në Kongresin e - 4 të gjinekologëve dhe obstetërve të R. së Maqedonisë

Të nderuar,

Ju informojmë se Laboratori Avicena morri pjesë në Kongresin e - 4 të gjinekologëve dhe obstetërve me pjesëmarrje ndërkombëtare që u mbajt në periudhën nga 12.05 - 14.05.2017 në Hotelin Ineks-Gorica në Ohër.

Në stendën ekspozuese të Laboratorit Avicena të gjithë të pranishmit kishin mundësinë që të njihen me teknologjinë bashkëkohore multiplex Real Time PCR TOCE për detektim të 28 llojeve të HPV, të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, si edhe analiza të tjera të rëndësishme për shëndetin femëror.