Në ditën 05.02.2014 Laboratori Avicena ishte vizituar nga një grup fëmijësh nga PDG”Veselata druzhina”

Në ditën 05.02.2014 Laboratori Avicena ishte vizituar nga një grup fëmijësh nga PDG “Veselata druzhina”

Qëllimi i vizitës ishte njohja me punën në një laboratori biokimik, si pjesë e programit edukativ të vetë kopshtit për njohje të profesioneve të ardhshme.

Përshtypje të veçantë u la këndi për fëmijë që është i pajisur me përmbajtje të ndryshme, përkatëse për moshën dhe interesat e fëmijëve të moshave të ndryshme.