Më 16.12. 2014 në hotelin Aleksandar Palas” u mbajt Kokteli i Vitit të ri në organizim të Laboratorit Avicena

Gjatë viteve të kaluara, Laboratori Avicena ndërtoi imazhin e një kompanie të sigurtë dhe të suksesshme, që la një shenjë të rëndësishme në fushën e diagnostikës laboratorike.

Për suksesin e Laboratorit Avicena përveç punës profesionale dhe përkushtimit të ekipit profesional, i një rëndësie të veçantë është edhe bashkëpunimi profesional dhe i suksesshëm dhe mbështetja nga partnerët tanë.

Me rastin e festave të vitit të ri, më 16.12.14 Laboratori Avicena organizoi një koktel në Aleksandar Palas në të cilin ishin të pranishëm më shumë se 200 miq dhe bashkëpunëtorë tanë, si një mundësi e shkëlqyer për shoqërim dhe argëtim të përbashkët.