ONCO® GENE PROFILE - Test për analizë të 80 gjeneve të lidhura me zhvillimin e kancerit

Ju informojmë që vetëm tek Laboratori Avicena, është i disponueshëm testi gjenetik për analizë të mutacioneve të 80 gjeneve njëkohësisht, të lidhura me kancerin e trashëguar:

 

ONCO®GENE PROFILE - test që kryen analizë të mutacioneve të 80 gjeneve, të lidhura me kancerin e trashëguar me prejardhje heterogjene.

 

Sëmundjet malinje janë shkaku i dytë për vdekje në të gjithë botën. Testimet gjenetike për prirje për zhvillim të sëmundjes së caktuar malinje mund të jenë të një rëndësie të madhe, veçanërisht kur bëhet fjalë për pacientë me histori familjare të sëmundjeve të caktuara malinje.

 

Ky lloj i testeve paraqesin zbulim revolucionar sepse jo vetëm që mund të fitohen të dhëna për vetë kancerin, por edhe mundësohet përshtatje e trajtimit për çdo pacient më vete.

 

Rëndësia e testit:

 

Me detektim të mutacioneve të gjeneve të lidhura me lloje të ndryshme të sëmundjeve malinje, mund të ndikohet në numër të madh aktivitetesh dhe masa të lidhura me parandalimin dhe trajtimin përkatës të gjendjeve dhe sëmundjeve të caktuara, madje edhe të shpëtohet jeta e pacientit.

 

-  Përshtatje të periudhës kohore për kryerjen e testeve skrining (psh. mamografi, kolonoskopi etj.)

-  Strategji për zvogëlimin e rrezikut (psh. mastektomi profilaktike, kolektomi etj.)

-  Kimioterapi

-  Trajtim përkatës - mundësi për përshtatjen e terapisë, në varësi të rezultatit dhe mutacionit të detektuar

-  Zgjedhje e radioterapisë përkatëse

-  Pharmacogenomics (mjekësi e personalizuar - përcaktim të asaj se si do të ishte përgjigja e personit ndaj trajtimit të caktuar me medikamente)

  

 

 

LLOJI I KANCERIT

 

PËRSHKRIMI I GJENEVE QË ANALIZOHEN

 

Kancer i trashëguar i gjirit dhe vezoreve

Panel me 13 gjene: BRCA1, BRCA2, RAD51C, CDH1, TP53, PTEN, STK11, PALB2, RAD51D, BRIP1, XRCC2, ERCC4, ATM

Kancer i trashëguar i zorrës së trashë pa polip

Panel me 4 gjene:MLH1, MSH2, MSH2, MSH6, PMS1

Polipozë e trashëguar kolorektale adenomatoze

Panel me 2 gjene: APC, MUTYH

Sindromi i polipozës të mitur

Panel me 3 gjene: SMAD14, BMPR1A, PTEN

PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS)

Panel me 1 gjen: PTEN

Peutz-Jeghers  Syndrome

Panel me 1 gjen: STK11

Kancer i trashëguar difuz gastrik

Panel me 1 gjen: CDH1

Li-Fraumeni Syndrome

Panel me 1 gjen: TP53

Melanoma

Panel me 1 gjen: p16(CDKN2A)

Kancer i prostatës

Panel me 1 gjen: HOXB13

Kancer i stomakut

Panel me 9 gjene: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, TP53, CHEK2, BRCA1, BRCA2, APC

Ataxia Telengiectasia

Panel me 1 gjen: ATM

Tumore endokrine  ( MEN2/CMT, MEN1, Von Hippel Lindau)

Panel me 3 gjene: RET, MEN1, VHL

Pheochromocytome / Paraganglioma

Panel me 8 gjene: SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, KIF1B MAX

Kancer i pankreasit (Sd Peutz Jeghers, pancreatitis)

Panel me 4 gjene: STK11, PRSS1, BRCA2, PALB2

Kancer i veshkës ( Clear cell, papillary, Birt-Hogg-Dube syndrome)

Panel me 5 gjene: VHL, MET, FLCN, SDHB, SDHD

Discerratosis kongjenitale

Panel me 3 gjene: DKC1, TERT, NOP10

Neutropenia kongenitale

Panel me 4 gjene: ELA2, GFI1, WAS, HAX1

 

Anemi Fanconi

Panel me 16 gjene: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (BRIP1), FANCL, FANCM, FANCN, FANCO, FANCP, FANCQ

Sindroma në onkologjinë pediatrike (Wilms Tumor, Bloom syndrome, Sotos Syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Nijmegel Breakaje Syndrome, Xeroderma Pigmentosum)

 

Panel me 14 gjene: WT1, BLM, NSD1, GPC3, NBS1, XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPG, XPF, XPH, XPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nëse keni nevojë për analizë të gjenit që nuk gjendet në këtë panel, Ju lutemi të na kontaktoni për mundësi plotësuese të testimit.

 

Për çfarëdo lloj informacionesh ose pyetje plotësuese, mos hezitoni të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit 02/3079-700 

 

Me respekt,

Ekipi i ISHP Laboratori Avicena