PNEUMOSLIDE zgjidhje tipike për patogjenë atipikë

PNEUMOSLIDE – test për zbulimin e njëkohshëm të 9 llojeve të baktereve dhe viruseve - shkaktarë të infeksioneve më të shpeshta të rrugëve të frymëmarrjes që nuk zbulohen me metoda klasike.

 

PSE PNEUMOSLIDE?

1.       Zbulim të saktë dhe të shpejtë të shkaktarëve të infeksioneve të pazakonshme

2.       Mundësi për mjekim më të përshtatshëm

3.       Shkurtohet kohëzgjatja e sëmundjes

4.       Pa rrezik për rezistencë ndaj medikamenteve të dhëna

5.       Kursen kohë dhe shpenzime

6.       Parandalon zhvillim të komplikimeve

7.       Identifikim të 9 patogjeneve atipike respiratore njëkohësisht

8.       Me vetëm një test, rezultatet brenda ditës

 

ÇFARË ËSHTË PNEUMOSLIDE?

Test imuno-fluoreshent që mundëson detektim të antitrupave IgG dhe IgM nga serumi i pacientit, për 9 patogjenë individualë atipikë njëkohësisht.

-          Mycoplasma pneumoniae

-          Legionella pneumophila

-          Chlamydia Pneumoniae

-          Coxiella burnetii

-          Adenovirus

-          Virus Respirator Sincicial

-          Influenza A

-          Influenza B

-          Parainfluenza (serotipe1,2,3)

 

Mbani mend! Numër i madh i infeksioneve respiratore janë të shkaktuara nga patogjenët atipikë të lartpërmendur dhe të njëjtët janë shkaktarë për morbiditet dhe mortalitet jashtëzakonisht të lartë!

 

KUR PNEUMOSLIDE?

Është i indikuar tek të gjitha infeksionet respiratore!

        Numri më i madh i infeksioneve respiratore janë etiologjikisht të padëshmuara

        Shumë shpesh janë të përfshirë më shumë patogjenë

        Gjithnjë e më shumë haset infeksion i përzierë

Veçanërisht tek:                                                                                                                 

     Infeksione respiratore  të zgjatura dhe të përsëritshme

     HOBB  (SKOM) (Sëmundje Kronike Obstruktive të Mushkërive)

     Fëmijë të vegjël

     Persona të moshuar

     Të sëmurë kardiopulmonarë, kronikë dhe të palëvizshëm

     Persona me sistem imunitar të komprometuar

     Manifestime ekstrapulmonare