PANELE RESPIRATORE MOLEKULARE

PANELE RESPIRATORE MOLEKULARE PËR DETEKTIM TË SAKTË, TË SHPEJTË DHE PRECIZ TË NJË NUMRI MË TË MADH TË SHKAKTARËVE NJËKOHËSISHT!

 

Infeksionet respiratore janë infeksionet më të shpeshta tek njerëzit. Ekzistojnë numër i madh i shkaktarëve, që mund të shkaktojnë forma nga më të ndryshmet të sëmundjeve, nga infeksionet më të lehta respiratorë të sipërme, deri në pneumoni të rënda. Në shumë raste është e vështirë që të njihet dhe identifikohet shkaktari i saktë i një infeksioni respirator, dhe veçanërisht kur bëhet fjalë për infeksione të përziera.

Për një trajtim të përshtatshëm të sëmundjes, është gjithmonë shumë e rëndësishme që të njihet shkaktari i vërtetë.

Përveç testeve mikrobiologjike standarde, në Laboratorin Avicena punohen edhe panelet më bashkëkohore molekulare respiratore, me të cilat njihen në mënyrë të saktë sekuenca të caktuara gjenetike nga shkaktarët e cekur më poshtë, dhe kjo vetëm nga një mostër. Njëkohësisht, punohet me metodën molekulare shumë të ndjeshme Real-Time PCR, që është superiore në krahasim me metodat dhe teknikat e tjera.

Mënjanojini të gjitha dyshimet me vetëm një test!

 

  • - Testi mund të përpunohet menjëherë, që në shfaqjen e simptomave të para
  • - Detektim dhe identifikim komplet për të gjithë shkaktarët e njohur, për një terapi sa më të përshtatshme
  • - Terapia me antibiotikë ose çfarëdo lloj terapie tjetër nuk ndikojnë mbi rezultatin
  • - Mundësi për mjekim sa më të përshtatshëm
  • - Shkurtohet kohëzgjatja e sëmundjes
  • - Pa rrezik për rezistencë ndaj medikamenteve të dhëna
  • - Pengohet zhvillimin i komplikimeve
  • - Kursehet kohë dhe mjete

Në dispozicion janë dy panele për detektim të njëkohshëm të 21 dhe 40 patogjeneve respiratorë me metodën Real-Time PCR:

 

PANEL RESPIRATOR 21

 

·  Influenza A virus

·  Influenza B virus

·  Influenza A(H1N1) swl virus

·  Human rhinovirus

·  Human coronavirus NL63

·  Human coronavirus 229E

·  Human coronavirus OC43

·  Human coronavirus HKU1

·  Human parainfluenza 1

·  Human parainfluenza 2

·  Human parainfluenza 3

·  Human parainfluenza 4

·  Human metapneumoviruses A

·  Human metapneumoviruses B

·  Human bocavirus

·  Mycoplasma pneumoniae

·  Human respiratory syncytial viruses A

·  Human respiratory syncytial viruses B

·  Human adenovirus

·  Enterovirus

·  Human parechovirus


MOSTËR: bris nga gryka/hunda, gëlbazë/ lavat bronkoalveolar

ÇMIM: 3500,00 denarë


 PANEL RESPIRATOR 40


·  Streptococcus beta haemolyticus tip B

·  Streptococcus beta haemolyticus tip C

·  Streptococcus tip D

·  Streptococcus beta haemolyticus tip F

·  Streptococcus beta haemolyticus tip G

·  Streptococcus pneumoniae

·  Influenza A virus 

·  Influenza B virus 

·  Respiratory syncytial virus A 

·  Respiratory syncytial virus B 

·  Flu A-H1 

·  Flu A-H1pdm09 

·  Flu A-H3

·  Adenovirus (AdV)

·  Enterovirus (HEV) 

·  Mycoplasma pneumoniae

·  Staphylococcus aureus

·  Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)

·  Haemophillus influenzae

·  Haemophilus parainfluenzae

·  Moraxella catarrhalis 

·  Klebsiella pneumoniae

·  Escherichia coli

·  Pseudomonas aeruginosa

·  Parainfluenza virus 1 

·  Parainfluenza virus 2 

·  Parainfluenza virus 3 

·  Parainfluenza virus 4 

·  Metapneumovirus 

·  Bocavirus 

·  Coronavirus NL63 

·  Rhinovirus 

·  Coronavirus 229E 

·  Coronavirus OC43 

·  Candida albicans

·  Candida species

·  Aspergilus species

 

MOSTRA: 2 brise nga hunda dhe 1 bris nga gryka.

ÇMIM: 3900,00 denarë

 

REKOMANDOHEN TEK TË GJITHA INFEKSIONET RESPIRATORE!

 

Me vetëm një test në detektim dhe identifikim të saktë të shkaktarëve, madje edhe në rast të infeksioneve të përziera, që janë të shkaktuara nga më shumë patogjenë respiratorë.