Takim profesional - bashkëpunim ndërmjet ISHP Laboratori Avicena dhe ISHP EMI MEDIKUS

Të nderuar,

 

Ju informojmë se më datën 28.09.2017, ISHP  Laboratori Avicena në bashkëpunim me ISHP EMI MEDIKUS nga Kavadarci mbajti takim profesional në hotelin “Feni” - Kavadarci.

 

Theks i veçantë në takim i ishte dhënë analizave të reja dhe specifike që punohen aktualisht në Laboratorin Avicena dhe disponueshmëria e të njëjtave për doktorët dhe pacientët nga qyteti Kavadarci dhe rrethinat e tij, nëpërmjet bashkëpunimit me ISHP EMI MEDIKUS.

Ligjërimet u mbajtën në rendin e mëposhtëm:

 

›       Laboratori Avicena - cilësia si prioritet i lartë dhe implementim i standardeve në praktikën laboratorike

 

Dr. Daniela Naunova Spiroska

 

 

         ›        Funksione hepatike të analizave të lidhura me metabolizmin e lipideve dhe teste për intolerancë ndaj ushqimit

 

 

Dr. Branko Jaglikovski, specialist për biokimi mjekësore

 

 

›        Analiza bashkëkohore mikrobiologjike si kusht për terapi të përshtatshme antimikrobike 

 

Dr. Konstantin Icev, specialist për mikrobiologji dhe parazitologji

 

   

    

Takimi është i akredituar dhe i kategorizuar sipas rregullores së Dhomës së Mjekëve të R.M dhe MLD si takim profesional.

 

 

Kjo ngjarje në të cilën morën pjesë rreth 70 mjekë, ishte mundësi e shkëlqyer për njohjen e ndërsjelltë dhe shkëmbim të përvojave të përbashkëta.