PCR teste për udhëtim

Laboratori Avicena është ndër laboratorët e parë në vend që posedon Certifikatë ndërkombëtare për akreditimin e cilësisë dhe kompetencës së laboratorëve mjekësore, në pajtueshmëri me standardin MKC EN ISO 15189:2013.

Kjo certifikatë i përshtatet kërkesave ndërkombëtare dhe protokolleve për udhëtim në vende të ndryshme, me çka rezultatet për COVID-19 të lëshuara nga Laboratori Avciena janë të vlefshme dhe  i plotësojnë kushtet për udhëtim jashtë shtetit. Rezultatet nga COVID-19 lëshohen pa pagesë edhe në gjuhën angleze.

Në çdo rast, informohuni nga institucionet kompetente në shtetin ku duhet të udhëtoni, për ndryshimet eventuale në kushtet për kalimin e kufirit.