Laboratori Avicena e mbështeti idenë humane Down4U për hapjen e restorantit Umbrella

ISHP Laboratori Avicena e njohu dhe e mbështeti idenë humane Down4U për hapjen e restorantit Umbrella, në të cilin punësohen persona me aftësi të kufizuara.

Me këtë aksion, por dhe në të ardhmen, Laboratori Avicena do të vazhdojë t’i ndihmojë kategoritë e prekshme të qytetarëve, të cilëve u është e nevojshme ndihmë e përditshme.