Vetëm në Laboratorin Avicena! A e keni ditur se çdo mostër - serum ruhet minimumi 7 ditë nga momenti i marrjes?

A e keni ditur se në ISHP Laboratori Avicena çdo mostër - serum ruhet minimumi 7 ditë nga momenti i marrjes? Me këtë përderisa është e nevojshme mundësohet përpunim plotësues i analizave të reja laboratorike pa nevojë për shpim tjetër.

Me kërkesë të veçantë nga ana e pacientëve, serumi mund të ruhet edhe më gjatë.

Në mënyrë të vazhdueshme duke aplikuar teste dhe shërbime të reja bashkëkohore inovative që janë plotësisht të orientuara ndaj nevojave të pacientëve. Laboratori Avicena ka tendencën të jetë partner i besueshëm për pacientët e saj, duke i plotësuar nevojat e tyre në mënyrë të lehtë dhe efikase, me qëllim përmirësimin e shëndetit.