Shkarkim të rezultateve

Mësoni më shumë se si t’i shkarkoni rezultatet Tuaja me ndihmën e udhëzuesit.

 

1. Në fushën „E-MAIL” vendoseni e-mail-in Tuaj valid.

2. Në fushën “ NUMRI I HYRJES” vendoseni numrin e hyrjes që gjendet në vërtetimin e lëshuar për sherbime të paguara.

3. Klikoni “ SHKARKO”

4. Pas hyrjes së suksesshme, pacienti mund ta shkarkojë rezultatin. I njëjti do të jetë i disponueshëm për shkarkim 10 DITË! Rezulatati mund të ruhet ose të printohet.