fbpx

Multipleks Real-time PCR test për kryhet detektim i njëkohshëm dhe diferencim ndërmjet SARS-CoV-2, Influenza A / Influenza B dhe RSV

Multipleks Real-time PCR test për kryhet detektim i njëkohshëm dhe diferencim ndërmjet SARS-CoV-2, Influenza A / Influenza B dhe RSV

цена 3000