fbpx

Pyetësori i testit Covid-19

Gjatë vizitës së laboratorit për testim për COVID-19, patjetër duhet të plotësoni “Pyetësorin për pacientë për testim për COVID-19” me të gjitha të dhënat e kërkuara. Ju mund ta shkarkoni pyetësorin duke klikuar në linqet në vijim:

Pyetësorin për pacientë për testim për COVID-19