fbpx

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Дознај повеќе

04.09.2023

Како да ги подготвите Вашите деца за посета на лабораторија

29.08.2023

Отвораме нов уникатен простор за прием на деца

23.08.2023

Работно време 28.8.2023

27.06.2023

ПОПУСТ НА ПАНЕЛИ ЗА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

15.06.2023

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ – Кисела Вода

22.05.2023

Поддршка на 5-от конгрес на здружението на Лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Детско катче
PlayPlay
Детско катче

Ново, уникатно место за деца

Little girl blowing flower petals from her hands in the sunlight
Алерготестови

Дознајте ја вистинската
причина за вашите алергии

Young,Pregnant,Woman,With,Her,Family,At,Home
VERAgene

Неинвазивен пренатален тест

Woman practicing yoga balancing on one leg
Bioflor

Молекуларен тест за нарушена
вагинална микрофлора кај жени

хтррфџ
Oreana

Неонатален скрининг

хтррфџ
PreSENTIA

Генетски панели за
наследни видови на рак

хтррфџ
Rodinia

Генетски панели за
неплодност
кај мажи и жени

previous arrow
next arrow

Домашна посета!

Закажете на: 02 3179 001

2000000

задоволни пациенти

110

вработени

18

години искуство

4

лаборатории

Социјални медиуми