Закажете тестирање

Тестовите за COVID-19 се работат само во следните лаборатории:

 Локација 1 (нас. Тафталиџе)

🕖Понеделник – сабота (07.00 – 19.00 часот)

🕗 Недела (08.00-13.00 часот)

 Локација 3 (Тетово)

🕗Понеделник – петок (07.00 – 14.00 часот)

🕗Сабота (07.30 – 13.00 часот)

ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ TEСТ ЗА COVID-19

071/278-529 | 078/218-731 | 071/269-623 | 072/319-850

Брзите антигенски тестови се работат во лабораторијата во нас. Тафталиџе и во Тетово, без закажување.

Одредување на IgG антитела кон SARS-CоV-2 се прави на сите 3 локации, без претходно закажување!

При посетата на лабораторија за тест за COVID-19, задолжително треба да се пополни „Прашалник за пациенти за тест за COVID-19" со сите барани податоци. Прашалникот можете да го преземете со клик на линковите во продолжение:

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на македонски јазик)

ПРАШАЛНИК ЗА ПАЦИЕНТИ ЗА ТЕСТ ЗА COVID-19 (на англиски јазик)

Лицата со COVID-19 можат да ги направат сите неопходни лабораториски анализи во текот на лекувањето, во делот за COVID-19, со претходно закажување на посочените телефонските броеви.