fbpx

Prenotoni termin

Mostra për test PCR për COVID-19 merren vetëm në këto lokacione:

     Lokacioni 1 (lagj. Taftalixhe)

        Të hënë – të premte(nga ora 07.00 – 19.00)

        Të shtunë – (nga ora 07.00 – 14.00)

        Të dielë (nga ora 08.00-13.00)

     Lokacioni 3 (Tetovë)

       Të hënë – të premte (nga ora 07.00 – 12.00)

       Të shtunë (nga ora 07.30 – 13.00)

–  Prenotimi është i detyrueshëm në numrat e telefonit:

   071/278-529 078/218-731071/269-623 dhe 072/319-850

Përcaktimi i antitrupave IgG ndaj SARS-CоV-2 bëhet në të gjitha 3 lokacionet, pa prenotim paraprak, gjatë të gjithë orarit të punës në laboratorët.

Testet e shpejta të antigjenit kryhen në laboratorin në Lagj. Taftalixhe dhe në Tetovë, pa prenotim.

 LABORATORI DO TË PUNOJË NË MËNYRË TË PAPENGUAR ME TË GJITHË PACIENTËT DHE DO T’I OFROJË TË GJITHA SHËRBIMET LABORATORIKE, GJATË TË GJITHË ORARIT TË PUNËS, SEPSE PACIENTËT PËR TEST PËR COVID-19 DO TË PRANOHEN NË HAPËSIRË TË VEÇANTË.

Community Verified icon