fbpx

Politika e privatësisë

Politika për përdorimin e biskotave

Në këtë Politikë për përdorimin e biskotave japim sqarim të shkurtër për atë se çfarë përfaqësojnë biskotat, cilat lloje të biskotave i përdorim, qëllimi për të cilin përdorim biskota, informacionet që i grumbullojmë përmes biskotave, sa kohë i ruajmë të dhënat e grumbulluara përmes biskotave dhe si mund ti kontrolloni rregullimet për biskota.

 

Çfarë janë biskotat?

 

Biskota (“cookies”) janë datoteka të vogla tekstuale që ruhen në kompjuterin tuaj ose telefonin celular nga faqet e internetit që i vizitoni dhe nuk shfrytëzohen për qëllim të identifikimit tuaj.

 

A ekziston  mundësi të përjashtohen/kontrollohen biskotat?

 

Pranimi i biskotave të lartpërmendura nuk është e detyrueshme për përdorimin e faqes së internetit, por ato mundësojnë përvojë më të mirë të përdoruesit.

Mund ti fshini apo ti bllokoni, por në atë rast, ka mundësi që funksionalitete të caktuara të faqes së internetit mos funksionojnë në rregull.

 

Çfarë lloji të biskotave përdorim, për çfarë qëllimi dhe me çfarë kohëzgjatje?

 

Biskotat që i përdorim në faqen tonë të internetit janë përshkruar më poshtë hollësisht:

 

  1. Biskotat e nevojshme

 

Gjithmonë të kyçura

 

Biskotat e nevojshme janë absolutisht të duhura për funksionimin përkatës të faqes së internetit.  Këto biskota i mundësojnë funksionalitetet themelore dhe karakteristikat e sigurisë të faqes së internetit në mënyrë anonime.

 

Biskotë Kohëzgjatja Përshkrimi
cookielawinfo-checkbox-advertisement                       1 vit Në pajtim me plaginin për pëlqim për biskota, të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale, kjo biskotë përdoret për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “Reklama”.

 

cookielawinfo-checkbox-analytics

 

11 muaj

 

Kjo biskotë është përcaktuar në përputhje me plaginin për pëlqim për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale.  Kjo biskotë përdoret për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “Analitikë”.

 

cookielawinfo-checkbox-functional

 

11 muaj

 

Kjo bioskotë është përcaktuar në pajtim me pëlqimin për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “Funksionale”.
cookielawinfo-checkbox-necessary

 

11 muaj

 

Kjo biskotë është përcaktuar në përputhje me plaginin për pëlqim për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale.  Kjo biskotë përdoret për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “E duhur”.
cookielawinfo-checkbox-others

 

11 muaj

 

Kjo biskotë është përcaktuar në përputhje me plaginin për pëlqim për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo biskotë përdoret për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “Tjera”.
cookielawinfo-checkbox-performance

 

11 muaj

 

Kjo biskotë është përcaktuar në përputhje me plaginin për pëlqim për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo biskotë përdoret për ruajtjen e pëlqimit të përdoruesit për përdorimin e biskotave në kategorinë “Performanca”.
viewed_cookie_policy

 

11 muaj

 

Kjo biskotë është përcaktuar në përputhje me plaginin për pëlqim për biskota të përcaktuar me Rregullativën e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe përdoret me qëllim të ruajtjes së informacionit nëse përdoruesi është pajtuar për përdorimin e biskotave.  Kjo biskotë nuk ruan të dhëna personale.

 

 

  1. Biskota funksionale

Biskotat funksionale kanë role të caktuara funksionale siç është ndarja e përmbajtjeve nga faqja e internetit në mediumet sociale, grumbullimi i informacioneve kthyese dhe funksionalitete tjera të jashtme.

 

Biskotë Kohëzgjatja Përshkrimi
pll_language

 

1 vit

 

Biskota „pll _language“ përdoret nga ana e „Polylang“ me qëllim të ruajtjes së gjuhës së zgjedhur nga përdoruesi gjatë hyrjes së sërishme në faqen e internetit, si edhe për marrjen e informatave që kanë të bëjnë me gjuhën kur nuk është në dispozicion në mënyrë tjetër.

 

 

 

  1. Biskota performance

Biskotat e performancës përdoren me qëllim që të kuptohen dhe analizohen treguesit kryesorë për performancën e faqes së internetit që ndihmon për arritjen e përvojës më të mirë përdoruese për vizitorët.

__utma

2 vite

Kjo biskotë vihet nga Google Analytics dhe përdoret me qëllim që të bëhet dallim ndërmjet përdoruesve dhe sesioneve.  Biskota krijohet kur biblioteka JavaScript i ekzekuton komandat e veta dhe nuk ka biskota ekzistuese_utma.  Biskota përditësohet çdoherë kur dërgohen të dhëna në Google Analytics.

__utmc               

Biskota për sesione

Biskota vihet nga Google Analytics dhe fshihet kur përdoruesi e mbyll kërkuesin.  Përdoret me qëllim të interoperabilitetit me urchin.js, dhe kjo në fakt, është version më i vjetër i Google Analytics dhe përdoret bashkë me biskotën _utmb me qëllim të përcaktimit të sesioneve/vizitave të reja.

__utmz               

6 muaj

Google Analytics e vë këtë biskotë me qëllim të ruajtjes së burimit të trafikut ose fushatave prej ku vizitori është futur në faqen e internetit.

__utmt

10 minuta

Google Analytics e vë këtë biskotë me qëllim të pengimit të shkallës së kërkimit.

__utmb

30 minuta

Google Analytics e vë këtë biskotë me qëllim të përcaktimit të sesioneve/vizitave të reja.  Biskota _utmb krijohet kur biblioteka JavaScript i ekzekuton komandat e veta dhe nuk ka biskota ekzistuese_utma. Biskota përditësohet çdoherë kur dërgohen të dhëna në Google Analytics.

Biskota funksionale

__fb_chat_plugin

asnjëherë

Kjo biskotë përdoret me qëllim që të ndiqet bashkëveprimi i përdoruesit me vixhetin për biseda në Fejsbuk.

messaging_plugin_https://avicenalab.com.mk/_148011668584053

asnjëherë

Kjo biskotë përdoret nga Fesjbuku për të mundësuar funksionalitetet e vixhetit për biseda.

 

  1. Biskota analitike

 

Biskotat analitike përdoren me qëllim që të kuptohet se në cilën mënyrë vizitorët qasen në bashkëveprim me faqen e internetit.  Këto biskota ndihmojnë në grumbullimin  e informacioneve për numrin e vizitorëve, përqindjen e vizitorëve që e vizitojnë faqen e internetit, por qëndrojnë shkurtë në të, burimi i trafikut etj.

 

PËLQIMI

 

16 vite 2 muaj 25 ditë 14 orë dhe 15 minuta

 

„YouTube“ e ngjit këtë biskotë përmes videove me kod të futur të „Youtube“ dhe regjistron të dhëna anonime statistikore.

 

  1. Biskota reklamuese

 

Biskotat reklamuese përdoren me qëllim që vizitorëve tu ofrohen reklama dhe fushata-marketingu relevante.  Këto biskota i ndjekin vizitorët në kuadër të  vizitës së tyre në faqet e internetit dhe grumbullojnë informacione me qëllim që tu ofrohen reklama të personalizuara.

 

Biskotë Kohëzgjatja Përshkrimi
IDE

 

1 vit dhe 24 ditë

 

Biskotat „Google DoubleClick IDE“ përdoren me qëllim të ruajtjes së informacioneve për mënyrën në të cilën përdoruesi e përdor faqen e internetit me qëllim që ti ofrohen reklama relevante të përshtatshme me profilin e përdoruesit.
test_cookie

 

15 minuta

 

Biskota „test_cookie“ e vendos „doubleclick.net“ dhe përdoret me qëllim që të përcaktojë nëse kërkuesi i përdoruesit e mbështet përdorimin e biskotave.
VISITOR_INFO1_LIVE

 

5 muaj dhe 27 ditë

 

Biskotë e vendosur nga “Youtube” me qëllim të matjes së shtrirjes depërtuese me çka konstatohet nëse përdoruesi do të fitojë interfejs të ri apo të vjetër në plejer.
YSC

 

YSC është biskotë e vendosur nga „Youtube“ që përdoret për ndjekjen e shikimit të  videove me kod të futur në faqet e „Youtube“. YSC është biskotë e vendosur nga „Youtube“ që përdoret për ndjekjen e shikimit të  videove me kod të futur në faqet e „Youtube“.
yt-remote-connected-devices

 

asnjëherë

 

„YouTube“ e vendos këtë biskotë me qëllim të ruajtjes së rregullimeve të preferuara të përdoruesit për videot duke shfrytëzuar video me kod të futur të „YouTube“.
yt-remote-device-id

 

asnjëherë

 

„YouTube“ e vendos këtë biskotë me qëllim të ruajtjes së rregullimeve të preferuara të përdoruesit për videot duke shfrytëzuar video me kod të futur të „YouTube“.

 

  1. Biskota tjera

 

Në kategorinë biskota tjera të pakategorizuara, bëjnë pjesë të gjitha biskotat që analizohen ose që akoma nuk janë kategorizuar në kategorinë përkatëse.

 

Me këtë Politikë të Privatësisë ne ju ofrojmë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që ne kryejmë kur vizitoni faqen tonë të internetit, dmth informacion në lidhje me kontrolluesin, zyrtarin e mbrojtjes së të dhënave personale, subjektet e të dhënave personale, të dhënat personale që ne përpunojmë, metodën e grumbullimit të personale të dhënat, qëllimi i përpunimit, periudha e ruajtjes së të dhënave personale, përdoruesit e të dhënave personale, si dhe të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale.

Kontrollues

Kontrolluesi i të dhënave personale që ne përpunojmë përmes uebfaqes është PHI AVICEN LABORATORY, bazuar në bulevardin 8mi Numri i Shtatorit.2 Shkup dhe EMBS: 6049028.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale

Zyrtarja jonë për mbrojtjen e të dhënave personale është Maja Klifova, me një e-mail adresë maja.klifova@avicenalab.com.mk të cilën mund ta kontaktoni nëse keni nevojë për informacion për ushtrimin / mbrojtjen e të drejtave tuaja në fushën e të dhënave personale.

Subjektet e të dhënave personale, të dhënat personale, mënyra se si ne mbledhim të dhëna personale dhe qëllimi i përpunimit

Të dhënat personale që na i dorëzoni vullnetarisht:

Informacioni që ju paraqisni në adresën tonë të postës elektronike nëse dëshironi të aplikoni për punësim:

– Emri dhe mbiemri;

– Data e lindjes;

– gjinia, adresa;

– vendbanim;

– Numri i kontaktit;

– adresa e-mail;

– të dhënat personale që na paraqisni në CV -në tuaj;

Informacioni që paraqisni në fushën e Kontaktit, nëse dëshironi të na kontaktoni:

– Emri dhe mbiemri;

– adresa e-mail;

– të dhënat personale të përfshira në mesazhin tuaj.

 

Të dhëna të tjera të mbledhura gjatë vizitës tuaj në faqen e internetit

Gjatë vizitës tuaj në uebfaqe, mund të mblidhen të dhëna të tjera, si emri i shfletuesit të internetit, lloji i kompjuterit, emri i sistemit operativ, adresat IP (Protokolli i Internetit), etj. Duke mbledhur këto të dhëna nuk identifikoheni. Në të njëjtën kohë, ne mund të mbledhim të dhëna të caktuara me cookies që përdorim, për të cilat mund të gjeni më shumë informacion në Politikën e Cookies.

Përdoruesit e të dhënave personale

Përpunimi i të dhënave personale kryhet nga punonjësit e AVICA LABORATORY Shkup, të cilët janë të trajnuar siç duhet për mbrojtjen e të dhënave personale, ku ne nuk i dorëzojmë të dhënat tuaja personale për përdorim palëve të treta, përveç nëse ne jemi ligjërisht të detyruar ta bëjmë këtë me kërkesë të një kompetenti autoritet ..

Periudha e ruajtjes së të dhënave personale

Të dhënat që na paraqisni kur plotësoni një aplikim për punësim mbahen brenda një viti, përveç nëse është krijuar një marrëdhënie pune me ju.

Të dhënat që na paraqisni përmes fushës së Kontaktit ose përmes adresës sonë të postës elektronike ruhen në varësi të përmbajtjes së mesazhit, në përputhje me ligjin dhe aktet tona të brendshme.

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë si më poshtë:

e drejta për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale;
e drejta e qasjes në të dhënat personale;
e drejta për të korrigjuar dhe fshirë të dhënat personale;
e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale;
e drejta për të kundërshtuar;
e drejta për të paraqitur një kërkesë në LPDP në përputhje me nenin 97 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Tërheqja e pëlqimit

Ju keni të drejtë në çdo kohë të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale që ne kemi përpunuar mbi atë bazë përmes një adrese të përshtatshme drejtuar zyrtarit tonë për mbrojtjen e të dhënave personale.

Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila bazohej në pëlqimin para se të tërhiqej.

Ndryshimi i Politikës së Privatësisë

Politika e privatësisë mund të ndryshohet për të hyrë në fuqi nga data e publikimit të saj.

Mbrojtjen e të dhënave personale ISHP LABORATORI AVICENA e siguron për pacientët,
bashkëpunëtorët, të punësuarit e saj dhe për të gjitha subjektet e tjera (persona fizikë për të cilët sillen të
dhënat e përpunuara), të dhënat personale e të cilëve mbi çfarëdo lloj baze (pajtueshmëri, kontratë etj) në
çfarëdo lloj mënyrë përpunohen në ISHP LABORATORI AVICENA.
Shprehje të caktuara që janë të përdorur në këtë Politikë dhe janë të lidhura me mbrojtjen e të
dhënave personale, e kanë të njëjtin kuptim si edhe shprehjet që janë të parashikuara me Ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2005, 103/2008,
124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 153/2015 dhe 99/2016).
1. Të dhënat personale në ISHP LABORATORI AVICENA përpunohen ekskluzivisht në pajtueshmëri me
vlefshmërinë momentale të dispozitave ligjore dhe nënligjore nga fusha e mbrojtjes e të dhënave
personale, si edhe rregullorja ligjore dhe nënligjore nga fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe
rregullimin e punës së institucioneve shëndetësore.
2. Mbrojtja e të dhënave personale i garantohet çdo personi fizik pa diskriminim të themeluar mbi
nacionalitetin, racën, ngjyrën e lëkurës, besimin fetar, përkatësinë etnike, gjininë, gjuhën, besimin
politik etj, pozicionin material, prejardhjen e lindjes, arsimin, prejardhjen sociale, shtetësinë, vendin
dhe llojin e qëndrimit, orientimit seksual ose mbi çfarëdo lloj karakteristike personale.
3. Të dhënat personale mblidhen, përdoren dhe ruhen për qëllime konkrete, të qarta dhe qëllime të
përcaktuara me ligj dhe përpunohen në mënyrë që është në pajtueshmëri me ato qëllime. Të dhënat
personale të subjekteve ruhen në formë që mundëson identifikim të subjektit me të dhëna personale,
jo më gjatë se periudha që është e nevojshme për t’u plotësuar qëllimet për çka janë mbledhur të
dhënat për përpunim të mëtejshëm.
4. ISHP LABORATORI AVICENA siguron besueshmërinë e plotë, integritetin dhe mbrojtjen e të dhënave
personale të subjekteve. Laboratori ynë i ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme organizative,
administrative, teknike dhe fizike për mbrojtjen e të dhënave personale që përpunohen dhe të njëjtat
ato të dhëna, në çdo kohë, i mbron nga shkatërrimi i rastësishëm ose joligjor, nga humbja, ndryshimi,
zbulimi ose qasja e paautorizuar ose edhe nga çfarëdo lloj formash të paligjshme të përpunimit.
5. Të dhënat personale që ISHP LABORATORI AVICENA i mbledh do të jenë të përshtatshme, relevante
dhe jo shumë vëllimore në krahasim me qëllimet për të cilat ato mblidhen dhe përpunohen.
6. Të gjithë të punësuarit në ISHP LABORATORI AVICENA janë të obliguar që në pajtueshmëri me
rregulloren ligjore dhe nënligjore, si edhe me aktet e brendshme, të kujdesen për mbrojtjen e të
dhënave personale. Të punësuarit në ISHP LABORATORI AVICENA janë të obliguar që ta raportojnë
çdo rast të lëndimit nga mbrojtja e të dhënave personale tek menaxherët e drejtpërdrejtë.
7. ISHP LABORATORI AVICENA nuk do t’i bëjë të disponueshme të dhënat personale që përpunohen
para palëve të treta, përveç në rast ku ajo është e parashikuar me ligj, me qëllim që t’i shfrytëzojë të
drejtat e tij ose t’i mbrojë interesat e tij ose të veprojë sipas kërkesave/urdhrave gjyqësore ose
kërkesave/urdhrave nga ana e organeve të tjera shtetërore të autorizuara me ligj dhe institucione
ose Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale.
8. Çdo subjekt i të dhënave personale ka të drejtë që të dorëzojë Kërkesë për qasje dhe rregullim për
të dhënat e tij personale të cilat ISHP LABORATORI AVICENA i përpunon.
9. Të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet faqes së internetit www.avicenalab.com.mk, ISHP
LABORATORI AVICENA i përpunon në pajtueshmëri me dispozitat e përcaktuara më lart në këtë
politikë.
Për çfarëdo lloj pyetjesh që sillen për mbrojtjen e të dhënave personale, subjektet janë të autorizuara
që në çdo kohë të na kontaktojnë në lab@avicenalab.com.mk.
Nëse ka ndonjë ndryshim në politikën tonë për mbrojtjen e të dhënave personale, ato do të
inkorporohen në mënyrë të përshtatshme në këtë dokument dhe do të publikohen në vend të dukshëm
për të gjitha subjektet.
Me respekt,
ISHP LABORATORI AVICENA