fbpx

Домашна посета

Нашите мобилни екипи се подготвени да дојдат во Вашиот дом, со цел да земат материјал за анализа.

 Ве молиме доколку имате потреба од ваков тип услуга, направете го тоа со најава еден ден однапред, на нашиот телeфон 02/3179-001.

Цената на услугата домашна посета на територија на град Скопје е 1000,00 денари, за градот Тетово 700,00 ден.