fbpx

Кариера

ПОЗИЦИЈА 1: ОПЕРАТОР НА ПРИЕМЕН ОДДЕЛ - СКОПЈЕ, ТАФТАЛИЏЕ

Потребни квалификации:

 • Задолжително завршено средно образование
 • Познавање на англиски јазик
 • Активно познавање на работа со компјутери и MS Office
 • Претходно работно искуство во иста или слична област ќе се смета за предност

 

Одговорности и задачи:

 • Прием и услужување на клиенти
 • Прием и проследување на телефонски повици, нарачки и документи
 • Останата административна поддршка во работењето

 

Потребни вештини и способности:

 • Професионален и љубезен однос кон клиенти
 • Одлични комуникациски и организациски способности
 • Способност за индивидуална и тимска работa
 • Способност за брзо учење, самоиницијативност и динамичност

 

Напомена:

 • Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани
 • Апликациите без назнака нема да бидат разгледани

Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим, Ве молиме доставете ја вашата професионална биографија на e-mail: kariera@avicenalab.com.mk со назнака за оператор на приемен оддел Скопје.

Огласот е активен 7 (седум) дена од објавувањето.

ПОЗИЦИЈА 2: ОПЕРАТОР НА ПРИЕМЕН ОДДЕЛ - ЛАБОРАТОРИЈА ТЕТОВО

Потребни квалификации:

 • Завршено најмалку средно образование
 • Познавање на англиски јазик
 • Активно познавање на работа со компјутери и MS Office
 • Возачка дозвола Б – категорија / активен возач
 • Претходно работно искуство ќе се смета за предност

Одговорnости и задачи:

 • Прием и проследување на пациенти, телефонски повици, проследување на документи
 • Водење на потребната документација
 • Останата административна поддршка и организација на работењето

Потребни вештини и способности:

 • Одлични комуникациски и организациски способности
 • Професионален и љубезен однос кон клиентите
 • Способност за индивидуална и тимска работa
 • Способност за брзо учење, самоиницијативност и динамичност

Напомена:

 • Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани
 • Апликациите без назнака нема да бидат разгледани

Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим, Ве молиме доставете ја вашата професионална биографија на e-mail: kariera@avicenalab.com.mk или преку системот за апликација со назнака  ‘за оглас за оператор на приемен оддел – лабораторија Тетово.

ПОЗИЦИЈА 3: Медицински лаборанти - Скопје

Потребни квалификации:

 • Завршено средно медицинско училиште – отсек лабораториски техничар или медицинска сестра, со положен стручен испит
 • Познавање на англиски јазик
 • Активно познавање на работа со компјутери и MS Office
 • Возачка дозвола Б – категорија
 • Претходно работно искуство ќе се смета за предност

Одговорности и задачи:

 • Лабораториска рутинска работа – од земање на примерок до издавање на резултат (земање материјал за анализа, обработка на примерокот, работа на лабораториски инструменти и др.)
 • Теренска работа – посета на ординации, домови и сл. за земање материјал за лабораториска анализа
 • Водење на потребната документација
 • Останата административна поддршка и организација на работењето

 

Потребни вештини и способности:

 • Одлични комуникациски и организациски способности
 • Професионален и љубезен однос кон клиентите
 • Способност за индивидуална и тимска работa
 • Способност за брзо учење, самоиницијативност и динамичност

Напомена:

 • Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани
 • Апликациите без назнака нема да бидат разгледани

Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим, Ве молиме доставете ја вашата професионална биографија на e-mail: kariera@avicenalab.com.mk или преку системот за апликација со назнака  за оглас за медицински лаборант – Скопје.

ПОЗИЦИЈА 4: Доктор специјалист по медицинска биохемија - Скопје

Потребни квалификации:

 • Завршен медицински факултет или фармацевтски факултет со специјализација медицинска биохемија
 • Валидна лиценца за работа
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Напредно познавање на работа со компјутери и MS Office
 • Возачка дозвола Б – категорија
 • Со или без работно искуство

Одговорности и задачи:

 • Лабораториска работа – (земање материјал за анализа, обработка на примероците, работа на лабораториски инструменти и др.)
 • Грижа за извршената услуга и задоволството на пациентите
 • Редовно водење на потребната документација
 • Останата административна поддршка и организација на работењето

 

Потребни вештини и способности:

 • Одлични комуникациски, аналитички и организациски способности
 • Професионален однос, почитување на правилата и кодексот при работењето
 • Способност за индивидуална и тимска работa
 • Способност за превземање иницијатива и мотивираност за постојана едукација
 • Динамичност, исполнителност и совесност

Напомена:

 • Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани
 • Апликациите без назнака нема да бидат разгледани

Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим, Ве молиме доставете ја вашата професионална биографија на e-mail: kariera@avicenalab.com.mk или преку системот за апликација со назнака за оглас за доктор специјалист по медицинска биохемија.

Испратете ни го вашето CV