fbpx

Кариера

ПОЗИЦИЈА 1: Специјалист за човечки ресурси

Услови што се бараат за вршење на работата:

 • ВСС (психологија ќе се смета за предност)
 • Најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со комјутери-MS Office
 • Возачка дозвола од Б категорија-активен возач

Краток опис на работните обврски:

 • Активно учество во креирањето и имплементацијата на стратегијата за човеки ресурси и организационите промени за исполнување на компаниските цели;
 • Организација на обуки на вработените (семинари, конференции) за континуирано учење и професионално надградување;
 • Регрутирање во полн циклус и употреба на разни техники и методологии при интервјуирање за проценка;
 • Спроведување onboarding и offboarding во компанијата;
 • Водење и давање иницијативи за employer branding и подготовка на сите видови информативни содржини за вработените и информирање за истите;

Потребни вештини:

 • Организациски вештини
 • Комуникациски вештини
 • Способност за индивидуална и тимска работа

Работно време- од понеделник до петок од 08:00- 16:00 часот. Работната недела трае 5 (пет) работни дена.

Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим, Ве молиме доставете ја вашата професионална биографија преку kariera@avicenalab.com.mk, преку системот за апликација со назнака “за оглас за специјалист за човечки ресурси” или на бул. бул. ,,8-ми Септември” бр. 2, лок. 1, Скопје во рок од 7 (седум) работни дена, односно од 27.03.2024 година до 04.04.2024 година.

Изборот за соодветен кандидат ќе се врши во рок од :

 • доколку се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место, изборот се врши во рок од 45 дена,
 • од 201 до 500 кандидати за едно работно место, изборот се врши во рок од 90 дена и
 • над 500 кандидати за едно работно место, изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.

Напомена:

ПЗУ Авицена лабораторија Скопје сите апликации за вработување ќе ги третира како строго доверливи. Согласно Законот за заштита на личните податоци со самото доставување на Вашата апликација за работа, согласни сте Вашите лични податоци да бидат користени во процесот на регрутација и селекција на кадри во компанијата, кое гарантира дека освен за наведената цел Вашите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел, ниту пак достапни на трети лица и воедно напоменуваме дека сите апликации ќе бидат чувани 12 месеци, сметано од денот на нивниот прием, освен во случај кога апликанотот писмено ќе побара истите да бидат избришани пред истек на утврдениот рок.

Испратете ни го вашето CV